Volgens de verkeersveiligheidsbarometer(opent in nieuw venster) van het Vlaams verkeersinstituut Vias vonden er in het eerste trimester van 2022 4.981 letselongevallen plaats. Dat is een stijging met 1.003 ongevallen (+25,20 %) ten opzichte van hetzelfde trimester in 2021. Onder andere door de maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie daalde het aantal letstelongevallen in 2020 naar 4.541 en daarna verder in 2021 naar 3.978, wat het grote verschil tussen de cijfers van 2021 en 2022 verklaart. Ten opzichte van 2019, het jaar voor de pandemie, is het aantal ongevallen gedaald. Toen waren er in het eerste trimester 5.212 letselongevallen.

Evolutie in (interactieve) grafiek

Een letselongeval is een verkeersongeval op de openbare weg met ten minste één voertuig, dat lichamelijke schade veroorzaakt voor minstens één van de betrokkenen (minstens één dode of gewonde). De cijfers worden vergeleken met de cijfers in de overeenstemmende periodes in eerdere jaren om evoluties van ongevallencijfers in kaart te brengen. De cijfers zijn afkomstig van de processen-verbaal opgesteld door de federale wegpolitie en de lokale politiezones.

Officiële jaarcijfers zijn er maar tot 2020. Toen werden er 18.653 verkeersongevallen met doden of gewonden geregistreerd in het Vlaamse Gewest. Dat was 19% minder dan in 2019 en het laagste aantal sinds 2005. De daling van het aantal verplaatsingen sinds maart 2020 door de maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie speelde hierbij een belangrijke rol.

Het merendeel van de ongevallen gebeurde op gemeente- of gewestwegen (93%). Slechts 7% van alle ongevallen gebeurde op autosnelwegen. Het lage aandeel van de autosnelwegen is opvallend, aangezien deze wegen goed zijn voor 40% van alle gereden kilometers.

62% van alle ongevallen met doden of gewonden in België vonden in 2020 plaats in het Vlaamse Gewest. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest was goed voor 1 op de 10 ongevallen in België. In het Waalse Gewest gebeurden 3 op de 10 van de ongevallen in België.

De data zijn afkomstig van het Vlaams Verkeerscentrum(opent in nieuw venster) en Statistiek Vlaanderen.