Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verkeersongevallen

Verkeersongevallen

Na de daling van het aantal ongevallen met slachtoffers in het eerste trimester van 2020 en 2021, stijgt dat aantal terug in 2022. In 2023 neemt het totaal aantal slachtoffers opnieuw licht af met 2,6%. 

Onder andere door de maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie daalde het aantal letstelongevallen in 2020 naar 4.541 en daarna verder in 2021 naar 3.978. Vanaf 2022 zal het cijfer opnieuw toenemen met 1.003 ongevallen. Het blijft wel nog steeds onder het aantal ongevallen in het eerste trimester van 2019, het jaar voor de pandemie. Toen waren er in het eerste trimester 5.212 letselongevallen.

Volgens de verkeersveiligheidsbarometer(opent in nieuw venster) van het Vlaams verkeersinstituut Vias vonden er in het eerste trimester van 2023 4.887 letselongevallen plaats. Dat is een daling met 105 ongevallen (-2,1%) ten opzichte van hetzelfde trimester in 2022.

Evolutie in (interactieve) grafiek

Een letselongeval is een verkeersongeval op de openbare weg met ten minste één voertuig, dat lichamelijke schade veroorzaakt voor minstens één van de betrokkenen (minstens één dode of gewonde). De cijfers worden vergeleken met de cijfers in de overeenstemmende periodes in eerdere jaren om evoluties van ongevallencijfers in kaart te brengen. De cijfers zijn afkomstig van de processen-verbaal opgesteld door de federale wegpolitie en de lokale politiezones.

Officiële jaarcijfers zijn maar beschikbaar tot 2022. Toen werden er 23.381 verkeersongevallen met doden of gewonden geregistreerd in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er 10% meer dan in 2021. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met een lager aantal verplaatsingen in 2020 en 2021 door de maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie.

Het merendeel van de ongevallen gebeurde op gemeente- of gewestwegen (92%). Slechts 8% van alle ongevallen gebeurde op autosnelwegen. Het lage aandeel van de autosnelwegen is opvallend, aangezien deze wegen goed zijn voor 53% van alle gereden kilometers.

62% van alle ongevallen met doden of gewonden in België vonden in 2022 plaats in het Vlaamse Gewest. 1 op de 10 ongevallen in België vond plaats in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. In het Waalse Gewest gebeurden 3 op de 10 van de ongevallen in België.

De data zijn afkomstig van het Vlaams Verkeerscentrum(opent in nieuw venster) en Statistiek Vlaanderen.