Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verwerking primair bedrijfsafval

Verwerking primair bedrijfsafval

Het primair bedrijfsafval in Vlaanderen daalde van 16,5 miljoen ton in 2018 naar 14 miljoen ton in 2020. In totaal ging 76% van de primaire bedrijfsafvalstoffen en secundaire grondstoffen naar materiaalrecuperatie. Dat cijfer blijft ongeveer constant sinds 2012.

Het primair bedrijfsafval van bedrijven in het Vlaamse Gewest daalde van 16,5 miljoen ton in 2018 naar 14 miljoen ton in 2020. Dat hangt samen met de tijdelijke en gedeeltelijke sluiting van de economie als maatregel in het kader van de COVID-19-pandemie, waardoor het productieafval daalde. Daarnaast verschoof een deel van het bedrijfsafval naar huishoudelijk afval door het tijdelijk verplichte thuiswerken. Er was 4 keer meer bedrijfsafval dan huishoudelijk afval in 2020, in 2018 was dat 5 keer meer.

Evolutie in (interactieve) grafiek

In 2020 produceerden de bedrijven 14 miljoen ton primair afval en 5,3 miljoen ton secundaire grondstoffen. Van die afvalproductie ging 39% hiervan rechtstreeks naar een of andere vorm van materiaalrecuperatie: hergebruik, gebruik als secundaire grondstof, recyclage of compostering. 3% ging rechtstreeks naar verbranding, 1% werd rechtstreeks afgevoerd naar stortplaatsen. De overige 57% werd gesorteerd of op een andere manier voorbehandeld vooraleer het verder werd verwerkt.

Een deel van de deze laatste categorie gaat, na een tweede verwerkingsstap, ook naar materiaalrecuperatie. In totaal ging 76% van de primaire bedrijfsafvalstoffen en secundaire grondstoffen naar materiaalrecuperatie na twee verwerkingsstappen. Dat cijfer blijft ongeveer constant sinds 2012.