Gedaan met laden. U bevindt zich op: Digitaal welbevinden

Digitaal welbevinden

Uit de resultaten van de Digimeter 2023 blijkt een toename van de technologieafhankelijkheid ten opzichte van de voorgaande jaren. Opvallend is dat jongere leeftijdsgroepen aanzienlijk hogere niveaus van afhankelijkheid vertonen, wat suggereert dat het digitaal welbevinden bij deze groepen mogelijk lager is. 

In de periode 2021-2023 steeg de technologieafhankelijkheid van 2,76 in 2021 over 2,93 in 2022 tot 3,02 in 2023 op een schaal van 1 tot 5. De verschillen in afhankelijkheid zijn het meest uitgesproken op basis van leeftijd en inkomen. De verschillen tussen vrouwen en mannen is in 2023 verwaarloosbaar.

Er is een duidelijke trend waarbij oudere individuen minder digitaal afhankelijk zijn, met een opvallend verschil van 3,54 bij de -25-jarigen tot 2,50 bij de 65-plussers. Wel zien we bij alle leeftijdscategorieën een toename van de afhankelijkheid. Deze toename is het grootst bij de oudere leeftijdscategorieën.

Evolutie in (interactieve) grafiek

Wat geslacht betreft, is er in 2023 nauwelijks een verschil op te merken tussen vrouwen (3,03) en mannen (3,00) wat hun afhankelijkheid betreft. Daarnaast vertonen respondenten met hogere inkomens aanzienlijk meer afhankelijkheid, met een score van 3,18 bij de hoge inkomensgroepen, vergeleken met 2,85 bij de lage inkomensgroepen. Een hoge technologieafhankelijkheid wordt hierbij geassocieerd met een lager digitaal welbevinden. Doorheen de tijd nam de afhankelijkheid toe binnen alle inkomensgroepen, al is de evolutie binnen de groep met een laag inkomen het grootst.

De data zijn afkomstig uit de Digimeter(opent in nieuw venster), na verwerking door Statistiek Vlaanderen.