Een relatief stabiele groep in de samenleving geeft aan middelmatig tevreden te zijn met zijn leven (>60%). Vooral het percentage volwassenen dat aangeeft in hoge of lage mate tevreden te zijn met zijn leven, reflecteert de impact van de COVID-19 pandemie.

Evolutie in (interactieve) grafiek

In december 2020 kende de ontevredenheid een eerste piek met 26,2% van de volwassenen die ‘laag’ scoorden. Sindsdien daalde de ontevredenheid tot 10,2% en steeg de tevredenheid tot 22,4% in oktober 2021. Toen bereikte de levenstevredenheid bijna terug het peil van voor de pandemie (referentiejaar 2018: 24,5% hoog, 66,3% middel en 9,2% laag).

De impact van de vierde golf liet zich echter meteen voelen in de bevraging van december 2021. Het aantal volwassenen dat een lage tevredenheid aangeeft, steeg naar 30,2%. Dat is het hoogste peil sinds de start van de pandemie. Het aantal volwassenen dat een hoge tevredenheid aangeeft, daalt tot het laagste peil sinds de start van de pandemie (8,7%).

Maar ook het herstel naar aanleiding van de versoepelingen laat zich meteen voelen. De ontevredenheid daalt in juni 2022 meteen terug naar 9,2%, de hoge tevredenheid stijgt terug naar 24,6%. Dat is vergelijkbaar met de gevoelens van tevredenheid in december 2018. De groep die zich middelmatig tevreden noemt, wordt wel iets kleiner: hij krimpt naar 66,2%.

Vanaf oktober 2022 stijgt de ontevredenheid naar 13,9%, terwijl de tevredenheid daalt met bijna 10% ten opzichte van het meetmoment in juni 2022. Dit maakt dat de groep met het aantal Vlamingen dat een middelmatige tevredenheid aangeeft, licht stijgt naar 71,2%.

De data zijn afkomstig van: Sciensano.(opent in nieuw venster)