Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tevredenheid sociale contacten

Tevredenheid sociale contacten

Na de daling naar aanleiding van de vierde golf in december 2021 herstelt de tevredenheid van de Vlaming met zijn sociale contacten zich grotendeels vanaf maart 2022. In november 2023 geeft 80,7% van de Vlaamse bevolking aan hier tevreden mee te zijn. Dat is een lichte daling ten opzichte van oktober 2022, toen 83,1% van de bevolking aangaf tevreden te zijn. 

Waar de tevredenheid met de sociale contacten in stijgende lijn ging in juni en oktober 2021, lieten de maatregelen naar aanleiding van de vierde coronagolf zich in december meteen voelen. De tevredenheid daalde met 35% t.o.v. vorige meting. Na de vierde golf herstelt die tevredenheid zich (+28,5%) tot boven het niveau van juni 2021.

Evolutie in (interactieve) grafiek

De COVID-19-gezondheidsenquête van december 2021 gaf een forse daling aan van het aantal volwassenen dat tevreden was met zijn sociale contacten. Minder dan de helft (49,2%) was hier toen tevreden mee, een daling met 35,5% t.o.v. de meting in oktober 2021. Toen gaf de enquête nog aan dat 84,7% van de bevolking van 18 jaar en ouder tevreden was over zijn sociale contacten. Dat is vergelijkbaar met het aandeel een jaar later (83,1%). Een jaar later daalt de tevredenheid echter weer licht tot 80,7% in november.

Het percentage dat ontevreden is over zijn sociale contacten blijft trouwens gedurende de hele coronacrisis hoger dan in “normale tijden”. In de algemene gezondheidsenquête van 2018 gaf immers 91% van de bevolking van 18 jaar en ouder aan tevreden te zijn over zijn sociale contacten.

Deze indicator is gebaseerd op de vraag: “Hoe vond u uw sociale contacten in de afgelopen 2 weken? (Zeer bevredigend / Vrij bevredigend / Vrij onbevredigend / Zeer onbevredigend) ”. Mensen die “zeer bevredigend” of “vrij bevredigend” antwoorden, worden beschouwd als tevreden over hun sociale contacten.

De data zijn afkomstig van: Sciensano.(opent in nieuw venster) Vanaf oktober 2022 worden niet meer de gegevens van de gezondheidsenquête gebruikt, maar van de Belhealth-bevraging. Dit zorgt niet voor een trendbreuk.