Na de daling naar aanleiding van de vierde golf in december 2021 herstelt de tevredenheid van de Vlaming met zijn sociale contacten zich grotendeels in maart 2022. In oktober 2022 geeft 83,1% van de Vlaamse bevolking aan hier tevreden mee te zijn. Dat is het op één na hoogste aantal sinds de start van de pandemie.

Evolutie in (interactieve) grafiek

De COVID-19-gezondheidsenquête van december 2021 had een forse daling aangegeven van het aantal volwassenen dat tevreden was met zijn sociale contacten. Minder dan de helft (49,2%) was hier toen tevreden mee, een daling met 35,5% t.o.v. de meting in oktober 2021. Toen gaf de enquête nog aan dat 84,7% van de bevolking van 18 jaar en ouder tevreden was over zijn sociale contacten. Het herstel van die tevredenheid blijft in juni 2022 nog 4,4% onder die van oktober 2021. Dat is vergelijkbaar met het aantal een jaar later (83,1%).

Het percentage dat ontevreden is over zijn sociale contacten blijft trouwens gedurende de hele coronacrisis hoger dan in “normale tijden”. In de algemene gezondheidsenquête van 2018 gaf immers 91% van de bevolking van 18 jaar en ouder aan tevreden te zijn over zijn sociale contacten.

Deze indicator is gebaseerd op de vraag: “Hoe vond u uw sociale contacten in de afgelopen 2 weken? (Zeer bevredigend / Vrij bevredigend / Vrij onbevredigend / Zeer onbevredigend) ”. Mensen die “zeer bevredigend” of “vrij bevredigend” antwoorden, worden beschouwd als tevreden over hun sociale contacten.

De data zijn afkomstig van: Sciensano.(opent in nieuw venster)