Na de piek van 792.089 tijdelijke werklozen in april 2020, mede als gevolg van corona, neemt het aantal volgens de algemene cijfers vanaf mei 2020 weer sterk af. Vanaf oktober 2020 zijn er vervolgens terug meer tijdelijke werklozen, maar het aantal is nooit meer hoger dan 304.532.

In september 2022 neemt het aantal tijdelijke werklozen voor het eerst weer toe, na een continue afname tussen februari en augustus 2022. In november 2022 stagneert het aantal op 70.720 tijdelijke werklozen. Dat is vergelijkbaar met het aantal tijdelijke werklozen in november 2019 (70.298).

Evolutie in (interactieve) grafiek

Het verminderde aantal tijdelijke werklozen omwille van overmacht (bv. door corona) draagt bij tot deze sterke daling in de algemene cijfers. In november 2020 waren er bijvoorbeeld 287.651 Vlamingen tijdelijk werkloos als gevolg van dit motief. In november 2022 waren dat er nog maar 1.225.

Daartegenover is er een andere evolutie te zien bij het aantal Vlamingen dat tijdelijk werkloos is om economische redenen. In november 2022 bedraagt het aantal 51.477 tijdelijke werklozen, terwijl dit twee jaar eerder in dezelfde periode slechts 1.663 individuen waren. In april 2020 valt er een sterke daling van het aantal op te merken. Vanaf juli 2022 neemt deze, o.a. door de impact van de energiecrisis, opnieuw sterk toe.

Met tijdelijke werklozen wordt bedoeld: werknemers van wie de arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk tijdelijk is geschorst omwille van diverse redenen. Om dit in perspectief te plaatsen: de afgelopen jaren waren er op maandbasis gemiddeld 65.000 werknemers tijdelijk werkloos omwille van economische redenen, slecht weer, overmacht of een andere reden die toegang geeft tot het systeem van tijdelijke werkloosheid.

De data zijn afkomstig van: RVA(opent in nieuw venster)