Na de piek van 792.089 tijdelijke werklozen in april 2020, mede als gevolg van corona, neemt het aantal volgens de algemene cijfers vanaf mei 2020 weer sterk af. Vanaf oktober 2020 zijn er vervolgens terug meer tijdelijke werklozen, maar het aantal is nooit meer hoger dan 304.532.

Vanaf september 2022 neemt het aantal tijdelijke werklozen voor het eerst weer toe, na een continue afname tussen februari en augustus 2022. In maart 2023 bedraagt het aantal 70.925 tijdelijke werklozen. Dat is nog steeds lager dan een jaar eerder wanneer er sprake was van 125.789 tijdelijke werklozen.

Evolutie in (interactieve) grafiek

Het verminderde aantal tijdelijke werklozen omwille van overmacht (bv. door corona) draagt bij tot deze sterke daling in de algemene cijfers. In maart 2021 waren er bijvoorbeeld 236.564 Vlamingen tijdelijk werkloos als gevolg van dit motief. In maart 2023 waren dat er nog maar 1.479.

Daartegenover is er een andere evolutie te zien bij het aantal Vlamingen dat tijdelijk werkloos is om economische redenen. In maart 2023 bedraagt het aantal 52.353 tijdelijke werklozen. Vanaf juli 2022 nam deze, o.a. door de impact van de energiecrisis, opnieuw sterk toe.

Met tijdelijke werklozen wordt bedoeld: werknemers van wie de arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk tijdelijk is geschorst omwille van diverse redenen. Om dit in perspectief te plaatsen: de afgelopen jaren waren er op maandbasis gemiddeld 65.000 werknemers tijdelijk werkloos omwille van economische redenen, slecht weer, overmacht of een andere reden die toegang geeft tot het systeem van tijdelijke werkloosheid.

De data zijn afkomstig van: RVA(opent in nieuw venster)