Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werkbaar werk

Werkbaar werk

Iets meer dan de helft van de werknemers en zelfstandigen heeft werkbaar werk. De werkbaarheidsgraad lag in 2023 voor zowel werknemers als zelfstandigen hoger dan de bij de twee voorgaande metingen. Bij zelfstandigen ligt deze voor het eerst hoger dan bij werknemers.  

De werkbaarheidsgraad bij werknemers in het Vlaamse Gewest lag in 2023 op 52%. Met andere woorden signaleert meer dan de helft van Vlaamse werknemers geen knelpunten op het vlak van psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkheden en de balans tussen werk en privéleven.

De werkbaarheidsgraad bij zelfstandigen lag in 2023 op 53%. Dat is net iets meer dan bij werknemers. In vergelijking met de nulmeting in 2007 lag de werkbaarheidsgraad in 2023 beduidend hoger.

Evolutie in (interactieve) grafiek

De werkbaarheidsgraad van werknemers en zelfstandigen kent doorheen de jaren een vergelijkbaar verloop. Het aantal voor werknemers steeg in 2013 licht tot 55%, waarna het in 2016 en 2019 zou afnemen met 1% en 5%. In 2023 neemt de werkbaarheidsgraad van werknemers opnieuw licht toe. Ook bij zelfstandigen neemt de werkbaarheidsgraad in 2013 licht toe tot 51%. Terwijl deze in 2016 en 2019 eerder stabiel blijft, stijgt deze in 2023 naar 53%.

Zowel werknemers als zelfstandigen geven aan dat psychische vermoeidheid of werkstress het grootste knelpunt is. Terwijl er een daling is van het aandeel werknemers dat dit als een probleem ervaart, is het aandeel zelfstandigen wel hetzelfde gebleven.

Vrouwelijke werknemers geven aan minder werkbare jobs te hebben dan hun mannelijke collega’s. In vergelijking met 2004 ligt de werkbaarheidsgraad lager in 2023. Bij mannen steeg de werkbaarheid in dezelfde periode. Voor zelfstandigen is dit verschil tussen mannen en vrouwen minder opvallend.

Naast gender valt er ook een verschil op te merken op vlak van leeftijd. Terwijl werknemers die jonger waren dan 30 jaar in 2023 de hoogste werkbaarheidsgraad kenden, ervaarden 30- tot 39-jarigen de laagste. Bij zelfstandigen kennen 55-plussers de hoogste werkbaarheidsgraad. De 30- tot 39-jarige zelfstandigen kennen daarentegen de laagste.

Wat onderwijsniveau betreft, geeft 53% van de hoogopgeleide werknemers in 2023 aan meer werkbare jobs te hebben tegenover 43% van de laaggeschoolde werknemers. Bij beide groepen lag de werkbaarheidsgraad in 2023 lager dan in 2004. Bij zelfstandigen zien we het tegenovergestelde: de werkbaarheidsgraad stijgt voor beide groepen.

De data zijn afkomstig van Stichting Innovatie & Arbeid(opent in nieuw venster), via Statistiek Vlaanderen