De werkbaarheidsgraad bij werknemers en zelfstandigen lag in 2019 in Vlaanderen op 50%. Met andere woorden signaleert de helft van Vlaamse werknemers en zelfstandigen geen knelpunten op het vlak van psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkheden en de balans tussen werk en privéleven.

Evolutie in (interactieve) grafiek

De werkbaarheidsgraad van werknemers en zelfstandigen kent doorheen de jaren een vergelijkbaar verloop. Het aantal voor werknemers steeg in 2013 licht tot 55%, waarna het in 2016 en 2019 zou afnemen met 1% en 5%. Ook de werkbaarheidsgraad van zelfstandigen neemt in 2013 licht toe met 51%. In 2016 en 2019 blijft deze echter eerder stabiel.

Zowel werknemers als zelfstandigen geven aan dat psychische vermoeidheid of werkstress het grootste knelpunt is. In tegenstelling tot het aandeel zelfstandigen, ervaren minder werknemers dit als een probleem tussen 2004 en 2019. Voor zelfstandigen blijft het aandeel in 2019 hetzelfde als in 2007.

Vrouwelijke werknemers geven aan minder werkbare jobs te hebben dan hun mannelijke collega’s. Tegenover 2019 ligt de werkbaarheidsgraad daarbij ook lager in vergelijking met 2004. De daling van de werkbaarheidsgraad bij mannen is doorheen de jaren ongeveer dezelfde gebleven. Voor zelfstandigen is dit verschil tussen mannen en vrouwen minder zichtbaar.

Naast gender valt er ook een verschil op te merken op vlak van leeftijd. Terwijl werknemers die jonger waren dan 30 jaar in 2019 de hoogste werkbaarheidsgraad kenden, ervaarden 30- tot 39-jarigen de laagste. Bij zelfstandigen kennen 55-plussers de hoogste werkbaarheidsgraad. De 30- tot 39-jarige zelfstandigen kennen daarentegen de laagste.

Wat onderwijsniveau betreft, geeft 51% van de hoogopgeleide werknemers in 2019 aan meer werkbare jobs te hebben tegenover 44% van de laaggeschoolde werknemers. Bij beide groepen lag de werkbaarheidsgraad in 2019 lager dan of op hetzelfde niveau als in 2004. Ook voor zelfstandigen is dit verschil duidelijk zichtbaar.

De data zijn afkomstig van Stichting Innovatie & Arbeid(opent in nieuw venster), via Statistiek Vlaanderen