In 2022 lag de werkzaamheidsgraad bij de bevolking van 20 tot 64 jaar in het Vlaamse Gewest op 76,4%. Dat betekent dat 76,7% van de 20- tot 64-jarigen een betaalde baan had. De werkzaamheidsgraad is toegenomen van 67,3% in 1999 tot 75,5% in 2019. In 2020 was er een lichte daling (74,7%), in 2021 herstelde die zich tot net onder het niveau van 2019. Hiermee liggen de cijfers voor Vlaanderen hoger dan het Belgisch gemiddelde (71,9%) en dan het Europees gemiddelde (74,7% in EU27).

Evolutie in (interactieve) grafiek

De werkzaamheidsgraad wordt uitgedrukt in een trendniveau, dat is het gemiddelde van de voorbije vier kwartalen. Het trendniveau van 2022 is dat van het vierde kwartaal, dus van het eerste kwartaal 2022 tot het vierde kwartaal van 2022.

De data zijn afkomstig van: EAK Statbel, via Steunpunt Werk(opent in nieuw venster).