Het volwassenenonderwijs wordt zo meer dan ooit dé plek waar de opleidingen goed zijn afgestemd op de lokale arbeidsmarkt, waar iedereen digitale competenties kan verwerven en waar mensen zonder diploma een nuttige kwalificatie kunnen behalen.

1 op 7 laaggeletterd

1 op 7 volwassenen in Vlaanderen en Brussel heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale toepassingen (PIAAC-onderzoek, 2013).

Een sollicitatiebrief schrijven, een uurrooster begrijpen, Smartschool gebruiken, schoolfacturen ontcijferen of online bankieren kan erg moeilijk zijn voor hen. Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te functioneren en te participeren in de samenleving.

Opleiding en vorming zijn hierbij cruciale elementen. De centra voor volwassenenonderwijs (cvo) en de centra voor basiseducatie (cbe) zijn daarbij een belangrijke schakel binnen een breder veld van vorming, opleiding, werk en sociale ontplooiing. Niet als concurrent, maar als partner van andere opleidingsverstrekkers.

Het volwassenenonderwijs blijft daarom voluit inzetten op het aanbieden van een brede en duurzame vorming met als doel een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en het maatschappelijk functioneren, het beheersen van een taal, de verdere deelname aan onderwijs of het uitoefenen van een beroep.

Dankzij het plan Vlaamse Veerkracht zullen nog meer kansengroepen hun weg vinden naar het volwassenenonderwijs. Het opleidingsaanbod zal nog verder verbeterd worden. Er komt ook een breed ICT-aanbod met open modules.

Op die manier willen we voor alle volwassenen de mogelijkheid tot een ‘Edusprong’ creëren en de centra een stevige kwaliteitsimpuls geven.