Gedaan met laden. U bevindt zich op: Advies wetgeving VTC nr. 2024/002 Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

Advies wetgeving VTC nr. 2024/002

Advies
Datum
16 januari 2024
Voorwerp van advies
Besluit van de Vlaamse Regering, Wetgeving
Thema
Landbouw

Omschrijving

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2022 tot vaststelling van de retributies voor de toelating of registratie van rassen van land- en tuinbouwgewassen, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal, voor de keuring en controle van dat materiaal en voor de keuring en controle bij de productie van hop en hopproducten.

Trefwoorden: land- en tuinbouwgewassen; retributies; bewaartermijn.