Gedaan met laden. U bevindt zich op: Advies wetgeving VTC nr. 2024/003 Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

Advies wetgeving VTC nr. 2024/003

Advies
Datum
16 januari 2024
Voorwerp van advies
Besluit van de Vlaamse Regering, Wetgeving
Thema
Landbouw

Omschrijving

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van het Departement Zorg als de bevoegde dienst, vermeld in artikel 23 § 1, eerste lid, § 2, eerste, tweede en derde lid, en § 3, en artikel 2¾,5°, van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders en tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de verwerking van persoonsgegevens;

Trefwoorden: Eerstelijnszorg; diverse besluiten verwerking persoonsgegevens; decreet.