Gedaan met laden. U bevindt zich op: Advies wetgeving VTC nr. 2024/004 Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

Advies wetgeving VTC nr. 2024/004

Advies
Datum
16 januari 2024
Voorwerp van advies
Besluit van de Vlaamse Regering, Wetgeving
Thema
Binnenlands bestuur

Omschrijving

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het model van akte inzake fractievorming voor de kandidaat-leden van de provincieraad.