Gedaan met laden. U bevindt zich op: Advies wetgeving VTC nr. 2024/006 Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

Advies wetgeving VTC nr. 2024/006

Advies
Datum
16 januari 2024
Voorwerp van advies
Ontwerpdecreet, Wetgeving
Thema
Digitalisering

Omschrijving

Ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, wat betreft de taken van de Vlaamse toezichtcommissie.

Trefwoorden: toezichthoudende autoriteit; bevoegdheid.