Gedaan met laden. U bevindt zich op: Advies wetgeving VTC nr. 2024/008 Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

Advies wetgeving VTC nr. 2024/008

Advies
Datum
16 januari 2024
Voorwerp van advies
Ontwerpdecreet, Wetgeving
Thema
Binnenlands bestuur

Omschrijving

Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de “Intergovernmental Authority on Development”, Ondertekend te Brussel op 16 februari 2022.

Trefwoorden: mededeling persoonsgegevens; voorrechten en immuniteiten.