Gedaan met laden. U bevindt zich op: Advies wetgeving VTC nr. 2024/011 Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

Advies wetgeving VTC nr. 2024/011

Advies
Datum
16 januari 2024
Voorwerp van advies
Besluit van de Vlaamse Regering, Wetgeving
Thema
Omgeving

Omschrijving

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft kunststof granulaat, brandstoffen en brandbare vloeistoffen, de opslag van gevaarlijke producten en particuliere stookolietanks.

Trefwoorden: Milieuhygiëne; bewaartermijn; verwerkingsverantwoordelijke.