Gedaan met laden. U bevindt zich op: Advies wetgeving VTC nr. 2024/012 Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

Advies wetgeving VTC nr. 2024/012

Advies
Datum
16 januari 2024
Voorwerp van advies
Ontwerpdecreet, Wetgeving
Thema
Justitie en handhaving

Omschrijving

Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 26 april 20191 houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand, wat betreft de optimalisering van de werkprocessen van het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht en de justitiehuizen.

Trefwoorden: lokalisatiegegevens; identificatie; identiteitskaart; uitbesteden.