Gedaan met laden. U bevindt zich op: Advies wetgeving VTC nr. 2024/021 Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

Advies wetgeving VTC nr. 2024/021

Advies
Datum
20 februari 2024
Voorwerp van advies
Ontwerpdecreet, Samenwerkingsakkoord, Wetgeving
Thema
Zorg

Omschrijving

Ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het optimaal elektronisch uitwisselen en delen van informatie en gegevens tussen de actoren in de sociale en gezondheidssector.

Trefwoorden gezondheidsgegevens; BelRAI; kluizen; toestemming.