Gedaan met laden. U bevindt zich op: Advies wetgeving VTC nr. 2024/024 Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

Advies wetgeving VTC nr. 2024/024

Advies
Datum
2 februari 2024
Voorwerp van advies
Ontwerpdecreet, Wetgeving
Thema
Justitie en handhaving

Omschrijving

Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over de gegevensverwerking en uitwisseling bij emissiemonitoring van wegvoertuigen.

Trefwoorden: artikel 23, AVG; ANPR-camera’s; lokalisatiegegevens; fraude.