Gedaan met laden. U bevindt zich op: Advies wetgeving VTC nr. 2024/029 Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

Advies wetgeving VTC nr. 2024/029

Advies
Datum
20 februari 2024
Voorwerp van advies
Besluit van de Vlaamse Regering, Wetgeving
Thema
Binnenlands bestuur

Omschrijving

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, wat betreft de verwerking van persoonsgegevens en de verplichting tot inburgering voor bedienaars van de erkende erediensten.

Trefwoorden: Integratie en Inburgering; bedienaars erediensten;