Gedaan met laden. U bevindt zich op: Advies wetgeving VTC nr. 2024/031 Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

Advies wetgeving VTC nr. 2024/031

Advies
Datum
19 maart 2024
Voorwerp van advies
Besluit van de Vlaamse Regering
Thema
Werk en sociale economie

Omschrijving

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de opleidingscheques voor werknemers.

Trefwoorden Opleidingscheques; verwerkingsverantwoordelijke; bewaartermijn.