Gedaan met laden. U bevindt zich op: Advies wetgeving VTC nr. 2024/032 Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

Advies wetgeving VTC nr. 2024/032

Advies
Datum
19 maart 2024
Voorwerp van advies
Besluit van de Vlaamse Regering, Wetgeving
Thema
Justitie en handhaving

Omschrijving

Ontwerp van besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Justitie over de werking en de beveiligingsmaatregelen van het digitale systeem in het kader van de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

Trefwoorden: informatieveiligheid; authenticatie;