Gedaan met laden. U bevindt zich op: Advies wetgeving VTC nr. 2024/033 Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

Advies wetgeving VTC nr. 2024/033

Advies
Datum
19 maart 2024
Voorwerp van advies
Besluit van de Vlaamse Regering, Wetgeving
Thema
Omgeving

Omschrijving

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en titel III van het VLAREM van 16 mei 2014.

Trefwoorden: Milieuhygiëne; milieubeleid; VLAREM.