Gedaan met laden. U bevindt zich op: Advies wetgeving VTC nr. 2024/034 Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

Advies wetgeving VTC nr. 2024/034

Advies
Datum
19 maart 2024
Voorwerp van advies
Voorstel van decreet, Wetgeving
Thema
Binnenlands bestuur

Omschrijving

Voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, wat de bewaartermijnen van bestuursdocumenten en persoonsgegevens betreft.

Trefwoorden: Essentiële elementen; bewaartermijnen; archief; protocol; privé-organisaties;