Gedaan met laden. U bevindt zich op: Advies wetgeving VTC nr. 2024/035 Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

Advies wetgeving VTC nr. 2024/035

Advies
Datum
19 maart 2024
Voorwerp van advies
Besluit van de Vlaamse Regering, Wetgeving
Thema
Onderwijs

Omschrijving

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft de structuur en organisatie van het leerplichtonderwijs, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het hoger onderwijs.

Trefwoorden: Structuur en organisatie; onderwijs.