Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse Ondersteuningsteams (VLOT) Lokale besturen helpen Oekraïne

Vlaamse Ondersteuningsteams (VLOT)

Opdracht

De Vlaamse ondersteuningsteams zijn van start gegaan. Ze bestaan uit 1 centraal team en 5 regionale teams.

Het centrale team heeft als opdracht de regioteams, lokale besturen en​
de diensten gouverneur ​te ondersteunen
met:

 • de algemene organisatie van de regioteams​

 • het aanbodmanagement van de Vlaamse Huisvestingstool​

 • het faciliteren van de werkzaamheden bij regioteams, lokale besturen en diensten gouverneur​

 • de coördinatie- en dispatchingrol van vragen aan de betrokken beleidsvelden​

De regionale teams hebben als opdracht lokale besturen uit de regio in functie van noden​ te ondersteunen met:

 • Lokale slagkracht versterken​

 • Collectieve huisvestingsstructuur helpen realiseren​

 • Liaison met dienstverlening vanuit diverse sectorale beleidsvelden​

Opschaling van deze regionale teams is mogelijk. Aanvankelijk starten 5 teams, maar dit aantal kan nog verhogen.

Samenstelling

Zoals hierboven vermeld, bestaat het VLOT-team uit 1 centraal team en 5 regionale teams.

De samenstelling van het centraal team ziet er als volgt uit:

Algemeen coördinatorBart Laethem
Coördinator Vlaamse HuisvestingstoolDiedrik Gaus
AgII coördinatorJos Jacobs
Juridisch expert

Annelien Dierick

Administratief medewerkerVadym Grosemans

De regionale teams zijn samengesteld als volgt:

Regiocoördinator West-Vlaanderen
 • Cheyenne Noteboom
Regiocoördinator Oost-Vlaanderen
 • Peter Maes
Regiocoördinator Antwerpen
 • Laura Valkiers
 • Guy Bylemans
Regiocoördinator Vlaams-Brabant
 • Toon Quintiens
Regiocoördinator Limburg
 • Peter Schoups

Daarnaast is een team van regionale sectorcoördinatoren aangesteld die lokale besturen helpen bij het aansluiten op de dienstverlening:

 • Antwerpen: Maria Colomeet
 • Limburg: Rubby Jame
 • Oost-Vlaanderen: Benedicte Vanderhaegen
 • Vlaams-Brabant: Rowan Eykens
 • West-Vlaanderen: Iryna Zbrozhek

VLOT-flits

Het VLOT-team zal om snel te communiceren berichtgeving een nieuwsflits, de zogenaamde VLOT-flits, opsturen naar een mailinglijst van gemeentelijke coördinatoren, algemeen directeurs, burgemeesters en gouverneurs (en hun kabinetten).​​​​​

Onderwerpen:

 1. Webinar voor Oekraïense werkzoekenden: 26 februari
 2. Update inburgeringsaanbod voor mensen uit Oekraïne sinds 1 januari 2024

Onderwerpen:

 1. Derde uitbetalingsmoment subsidie opvangplaatsen
 2. Reminder: foute einddata in de Vlaamse huisvestingstool kunnen leiden tot een verminderde financiële tegemoetkoming
 3. Psychische weerbaarheid van tijdelijk ontheemden versterken

Onderwerpen:

 1. Invullen correcte einddata in Vlaamse huisvestingstool

Onderwepen:

 1. Verlenging ondersteuningskader Oekraïne
 2. Plaats gezocht voor nieuwe instroom en herhuisvesting

Onderwerpen:

 1. Verlenging opvang tijdelijk ontheemde Oekraïners
 2. Ondersteuning bij de opvang van Roma via expertennetwerk

Onderwerpen:

 1. Deadline AMIF-subsidies 30 november

Onderwerpen:

 1. Aandachtspunten projectoproep extra subsidiemiddelen via AMIF

Onderwerpen:

 1. Extra subsidiemiddelen via AMIF

Onderwerpen:

 1. Online opleidingssessies Vlaamse huisvestingstool

Onderwerpen:

 1. EU-lidstaten akkoord over verlenging tijdelijke bescherming
 2. Herinnering laatste oproep: aanbod woonunits voor de opvang van tijdelijk ontheemden
 3. Nieuwe website met activiteiten voor (anderstalige) nieuwkomers

Onderwerpen:

 1. Laatste oproep: aanbod woonunits voor de opvang van tijdelijk ontheemden
 2. Herinnering Q&A Cafés Vlaamse huisvestingstool: 10 en 12 oktober

Opmerking: De CCVO-nieuwsbrief wordt periodisch gestuurd en bevat alle algemene informatie.

Contact

Gemeentelijke coördinatoren, en bij uitbreiding lokale besturen, kunnen bij het VLOT-team uit hun regio terecht voor al hun praktisch vragen. De VLOT-teams zijn bereikbaar via mail naar vlot@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Om mailtjes vlot te kunnen verwerken, vragen we om de provincie waarbinnen uw lokaal bestuur gelegen is, mee te geven in het onderwerp van de mail:

 • ANT voor Antwerpen
 • LIM voor Limburg
 • VL-B voor Vlaams-Brabant
 • O-VL voor Oost-Vlaanderen
 • W-VL voor West-Vlaanderen