Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werk Lokale besturen helpen Oekraïne

Werk

Lokale besturen vinden op deze pagina meer informatie over beleidsmaatregelen rond werk in het kader van de Oekraïnecrisis terug. Daarnaast vinden zij hier enkele praktische handvaten voor de aanpak en organisatie van het werkaanbod in hun regio.

Maatregelen in het kader van de Oekraïnecrisis

U vindt hieronder een overzicht van genomen maatregelen voor het organiseren en zoeken van het werkaanbod voor mensen op de vlucht uit Oekraïne.

Afspraken voor doorverwijzing van Oekraïense vluchtelingen naar VDAB

In eerste instantie vindt een prescreening door het Agentschap Integratie en Inburgering, OCMW of andere gemeentelijke diensten als doorverwijzers plaats. Daar wordt een eerste inschatting van de motivatie, mogelijkheden en hindernissen(opent in nieuw venster) gemaakt.

Na de doorverwijzing vindt een fysieke aanmelding bij de VDAB plaats zodat nodige documenten nagekeken kunnen worden en advies wordt gegeven om mogelijk onnodige stappen van deze nieuwkomers te vermijden.

Op dit moment ligt de focus op directe matching in de zoektocht naar werk:

 • Er gebeurt een capaciteitsuitbreiding voor het inschatten, oriënteren en matchen van deze tijdelijk ontheemden. Hiervoor is een aanwerving van extra bemiddelaars goedgekeurd.
 • De bemiddelaars worden ingezet alle nieuwkomers, onder meer de Oekraïense nieuwkomers. Dit wordt op provinciaal niveau vorm gegeven, omwille van de verschillende organisatiemodellen in de regio’s. Een voorbeeld hiervan is de koppeling aan de basisdienstverlening in de werkwinkels en/of aan de teams intensieve dienstverlening waar nu vaak de eerste contacten met anderstalige klanten plaatsvinden. Sommige regio’s organiseren ook specifieke infomomenten. Die staan vermeld op deze website(opent in nieuw venster).
 • In deze fase vindt vooral een snelle matching plaats, vaak naar tijdelijke jobs in sectoren waar de nood hoog is en kennis van het Nederlands geen vereiste is. Maar ook jobs op (hoger) niveau worden uiteraard in overweging genomen.
 • Daarnaast zijn er de technische en hoger geschoolde profielen met ervaring die aan de slag kunnen met een contacttaal of een (heel) beperkte kennis van het Nederlands.
 • Langere opleidingen of intensieve begeleiding met het oog op duurzaam werk voor werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zijn vanaf een volgende fase meer aan de orde (zie rubriek “Toekomstige maatregelen” hieronder).

Info voor werkgevers

Hier vindt u een landingspagina voor werkgevers(opent in nieuw venster). Daarop krijgen werkgevers informatie over:

 • of ze een nieuwkomer mogen aanwerven
 • hoe ze de aanwerving best aanpakken
 • op welk ondersteuningsaanbod van VDAB ze een beroep kunnen doen tijdens de aanwerving en tewerkstelling van anderstalige kandidaten
 • de mogelijkheid om hun vacatures voor Oekraïners en andere nieuwkomers op vdab.be te publiceren door in de titel de hashtag #werkplekvrij te zetten naast de functietitel (labelling)

Aanpak van het lokaal bestuur

Een lokaal overleg van doorverwijzers is aangewezen om afspraken te maken, onder meer voor doorstroom naar elkaars aanbod: OCMW, andere betrokken gemeentelijke diensten, het Agentschap Integratie en Inburgering, lokale middenveldorganisaties,…

U kan voor de organisatie van het aanbod best afspreken met de provinciale netwerkmanager van de VDAB(opent in nieuw venster).

Lokale besturen kunnen gebruik maken van de hiervoor ontwikkelde flyer om informatie rond werk met anderstalige nieuwkomers te delen.

Flankerende maatregelen

De gemeente kan bijkomende initiatieven nemen om mensen op de vlucht uit Oekraïne te ondersteunen in hun zoektocht naar werk door:

 • vrijwilligerswerk, werkervaring
 • een pool van vrijwillige taalhulpen op te zetten die kunnen helpen bij minder complexe of gevoelige vertaalopdrachten
 • brugfiguren in te schakelen
 • buddy’s in te schakelen

U kan voor meer informatie hieromtrent terecht op deze website(opent in nieuw venster).