Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sancties en maatregelen Vlaanderen helpt Oekraïne

Sancties en maatregelen

De Europese Commissie heeft een reeks sancties opgelegd aan Rusland wegens de Russische invasie in Oekraïne. Hier vind je een overzicht van deze Europese sancties en van de maatregelen die België neemt.

Sancties door de Europese Commissie

De Europese Commissie heeft economische sancties op Rusland opgelegd sinds de illegale Russische annexatie van de Krim in 2014. Deze sancties worden elke 6 maanden verlengd.

Wegens de Russische invasie in Oekraïne heeft de Europese Commissie bijkomende sancties genomen in 5 verschillende pakketten, met maatregelen in de domeinen financiën, transport, energie, defensie, diplomatie en media.

Door haar steun aan de Russische invasie werd ook aan Wit-Rusland sancties opgelegd.

Raadpleeg hier een infografiek van de Europese Commissie ter opsomming van al deze maatregelen(opent in nieuw venster).

Belgische maatregelen

Door de Russische invasie in Oekraïne zijn de energieprijzen fors gestegen. De federale regering heeft daarom maatregelen genomen om de energiefactuur van huishoudens te verlichten.

Enkele maatregelen daarvan zijn:

  • Toekennen van premies voor verwarming
  • Tijdelijke btw-verlaging voor elektriciteit en gas
  • Toekenning van energiecheques
  • Tijdelijke verlaging van de accijns op diesel en benzine
  • Uitbreiding van het sociaal tarief

Impact op de Vlaamse economie

Europese sancties hebben als doel om de Russische invasie in Oekraïne te ontmoedigen. Deze sancties hebben verregaande restricties op handel en financiële diensten, en hebben soms een indirect negatieve impact op de Vlaamse economie.

Het is op dit ogenblik nog te vroeg om de impact daarvan correct in te schatten. Het is desalniettemin wel duidelijk dat deze crisis en de ermee samenhangende maatregelen invloed zullen hebben op de handel met Rusland en Oekraïne.

Vragen en opmerkingen

Voor meer informatie over Europese sancties en sancties die Rusland heeft genomen, vind je een gestructureerd overzicht op de website van Flanders Investment & Trade(opent in nieuw venster).

Voor vragen over de handel met Rusland kan je terecht op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid(opent in nieuw venster).

Voor vragen over maatregelen van de Belgische overheid vind je meer informatie op de website van de FOD Economie(opent in nieuw venster).

Voor meer informatie over de door Vlaanderen gecontroleerde strategische uitvoer (in het bijzonder dual use goederen) naar Rusland, vind je een uitgebreid overzicht van het relevante deel van de sancties op de website van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse Overheid(opent in nieuw venster).