Hectareheffing appelen en peren

Hebt u exceptionele verliezen geleden? Dan kan u een gedeelte van de promotiebijdrage terugvorderen. In de informatienota staan de voorwaarden en de te volgen procedure beschreven.Alleszins dient de bijdrage zoals gefactureerd betaald te worden. Terugvordering gebeurt nadien – het terug te vorderen bedrag wordt berekend aan de hand van de fiscale aangifte en van de afrekening daarvan.

Nog vragen? Contacteer dan

VLAM - sector groenten en fruit
T.a.v. Team bijdragen
Koning Albert II-laan 35 bus 50
1030 Brussel


bijdragen.pitfruit@vlam.be
fax : 02 552 80 01

Ander fruit en groenten

Indien u van oordeel bent dat u de bijdragen niet (geheel) verschuldigd bent, vermeld dan in uw bezwaarschrift uw klantnummer, factuurnummer en uw motivatie. Voeg de nodige bewijsstukken in bijlage.


VLAM - sector groenten en fruit
T.a.v. Team bijdragen
Koning Albert II-laan 35 bus 50
1030 Brussel

bijdragen.fruitgroenten@vlam.be
fax : 02 552 80 01

Eventuele beroepsprocedures vinden plaats bij de gewone rechtbanken.