Indien u van oordeel bent dat u de bijdragen niet (geheel) verschuldigd bent, kan u een bezwaarschrift indienen. In uw bezwaarschrift vermeldt u uw klantnummer, ondernemingsnummer, factuurnummer alsook uw motivatie, en voegt de nodige stavingsstukken in bijlage. 

Dit moet schriftelijk gebeuren en kan per post of via e-mail:
VLAM - sector bio
T.a.v. Team bijdragen
Koning Albert II-laan 15 bus 411
1210 Brussel

bijdragen.bio@vlam.be  

Eventuele beroepsprocedures vinden plaats bij de gewone rechtbanken.