De Vlaamse landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten

VLAM voert promotie voor een brede waaier aan producten uit de landbouw-, tuinbouw- en visserijsector.
Voor elke productgroep is er een aparte werking en budget.

Marktonderzoek

We analyseren bestaande en nieuwe, beloftevolle markten van voeding en sierteelt in binnen- en buitenland.  We delen de inzichten uit deze analyses met onze partners uit de sector en gebruiken ze om het beleid van VLAM richting te geven.

Wat doen we?

VLAM is een kenniscentrum van marktinformatie. We verzamelen cijfers en inzichten over de aankopen van voeding, bloemen en planten door de Belg. Zo weten we wat we kopen en waar (bv. supermarkt, korte keten, speciaalzaak,….). Het gaat om cijfers over het verbruik thuis en buitenshuis. We peilen ook naar de drijfveren en motivatie van de consument.

Naast al deze verbruiksgegevens beschikken we over uitgebreide statistieken die de verschillende sectoren van de landbouw, tuinbouw en visserij gedetailleerd in beeld brengen. Ook de internationale handelspositie van België volgen we nauwlettend op. We gaan na welke markten voor onze Vlaamse bedrijven aantrekkelijk zijn en waar ze een graantje kunnen meepikken.

We analyseren de cijfers en gebruiken deze om de binnen- en buitenlandse promotiewerking mee uit te tekenen. We delen ze ook met de achterliggende sectoren zodat zij vraaggericht kunnen produceren en verkopen.

Tot uw dienst!

 • Organisaties en bedrijven kunnen bij ons terecht voor algemene vragen over consumentengedrag, distributie en afzetmarkten. Op basis van een offerte bieden we ook maatwerk voor specifieke vragen en marktonderzoek.
 • Ook journalisten kunnen bij ons aankloppen voor marktinformatie

“Bij VLAM kan ik altijd terecht voor accurate cijfers.” Journalist Ruben Mooijman, De Standaard.

 

Resultaten en cijfers

VLAM verzamelt en analyseert heel wat cijfermateriaal. Vind het cijfermateriaal dat je zoekt in onze kennisdatabank. Ook voor bijkomende vragen kan je bij ons terecht.

Voeding & gezondheid

We volgen de wetenschappelijke inzichten met betrekking tot voeding en gezondheid op de voet en gebruiken ze om onze acties te ondersteunen. We werken samen met diverse experten, voedingsdeskundigen en organisaties actief binnen de gezondheidssector.

Voor wie?

 • Voedingsvoorlichters zoals artsen, diëtisten en andere gezondheidswerkers, docenten voeding
 • Consumenten en socio-culturele organisaties
 • Pers

Wat doen we?

We motiveren consumenten om te kiezen voor een evenwichtig, gezond en gevarieerd voedingspatroon met lokale producten van bij ons. Hiervoor brengen we de voedings- en gezondheidsaspecten van deze producten op een duidelijke en wetenschappelijk correcte manier naar voor. De informatie sluit aan bij de ‘Food Based Dietary Guidelines’ van de Hoge Gezondheidsraad en de richtlijnen van de voedingsdriehoek. We houden hiervoor nauw contact met het Vlaams Instituut Gezond Leven en het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

We staan in voor de realisatie van de publicaties en de acties onder het NICE-logo (Nutrition Information Center), die gebundeld zijn op nice-info.be. Ze richten zich tot voedingsvoorlichters zoals artsen, diëtisten en andere gezondheidswerkers, docenten voeding, socio-culturele organisaties en de pers. NICE werkt onder toezicht van een wetenschappelijke adviesraad. Die kijkt erop toe dat de verspreide informatie actueel en wetenschappelijk correct is.

passie-divider

Educatie landbouw en voeding

We nemen initiatieven om kinderen van het lager onderwijs in nauwer contact te brengen met de oorsprong van de landbouwproducten van eigen bodem. We stimuleren hen tot een evenwichtig en gevarieerd voedingspatroon waarin deze producten een plaats hebben.

Voor wie?

 • Scholen
 • Speelpleinwerkingen en jeugdbewegingen

Wat doen we?

We willen kinderen van jongsaf gezonde eetgewoonten aanleren en in contact brengen met de producten van eigen bodem. Zo krijgen kinderen bijvoorbeeld de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan een melkveebedrijf via het project Melk4kids. We zijn partner van ‘Oog voor lekkers’, de schoolfruit, groente- en melkcampagne van de Vlaamse overheid. Naast financiële ondersteuning van de scholen voor de verdeling van fruit, groenten en melk biedt ‘Oog voor Lekkers’ verschillende educatieve materialen aan zoals de educatieve spelkoffer ‘Het land van Calcimus’, ‘De proefkampioen’ en het educatief lessenpakket ‘Lekker Gezond’.

Specifiek voor de derde graad bieden we gratis digitaal lesmateriaal rond het thema lokale en seizoensgebonden voeding via watkomteropjebord.be. Het materiaal sluit aan bij de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen en bij de leerlijn voeding die is uitgewerkt door het Vlaams Instituut Gezond Leven.

landbouw sfeerbeeld

Inspireren in keuken en tuin

We maken campagnes die consumenten aanmoedigen om te kiezen voor groenten, fruit, aardappelen, vlees, zuivel, bier en groen van bij ons.

Voor wie?

 • Iedereen die af en toe boodschappen doet of in de keuken staat.
 • Iedereen die een tuin heeft of woonkamer, balkon of terras wil inrichten met groen, een plant of een bloem.

Wat doen we?

Met Lekker van bij ons willen we mensen inspireren om te koken met lokale ingrediënten. Dit doen we door een mix te brengen van heerlijke recepten, kook- en gezondheidstips en verhalen van de mensen achter de producten.

Met de website Groen van bij ons willen we mensen inspireren om te kiezen voor bloemen en planten van bij ons. We brengen een mix van verhalen, geven tips, bijvoorbeeld hoe je je planten en tuin kan onderhouden, wanneer je moet planten of hoe je je woonkamer kan decoreren met planten en bloemen.

Inspiratie voor horeca en winkelier

We willen supermarkten, speciaalzaken, horeca en foodservicebedrijven motiveren om voor producten van bij ons te kiezen en een sterkere link creëren tussen onze eigen promotiecampagnes en deze verkooppunten.

Voor wie?

 • Horecaondernemers & foodservicebedrijven
 • Winkeliers: supermarkten, speciaalzaken en marktkramers

Wat doen we?

Speciaal voor horeca en retail hebben we ons platform Versondernemer.be, waarmee we de versspecialisten informeren en ondersteunen bij hun verkoop van producten van bij ons. We gaan samenwerkingsverbanden aan met federaties waarin producten van bij ons de hoofdrol spelen. 

Sfeerbeeld bier

Export

We zetten acties op om de afzet van onze Vlaamse producten te bevorderen in het buitenland, zowel dichtbij als ver weg. Meestal werken we handelsgericht en via de vakpers. Op nieuwe markten laten we consumenten ook zelf proeven van onze producten. 

Voor wie?

 • Buitenlandse inkopers, vakpers en consumenten
 • Vlaamse exporteurs

Wat doen we?

Vlaanderen exporteert veel van zijn versproducten en we zetten alle zeilen bij om het imago van deze producten te versterken en het klantenbestand van onze exporteurs te vergroten. Vaste elementen in de exportwerking zijn kennisvergaring, informatiedeling, communicatie, organisatie van promotieacties en deelname aan congressen, seminaries & beurzen.

In al onze communicatie benadrukken we de kwaliteit van onze producten en het maatwerk en de  service van onze exportbedrijven. 

We zijn actief op verschillende markten in alle windstreken maar richten ons ook bewust op de buurlanden, de belangrijkste handelspartners. We onderzoeken nieuwe markten en helpen de Vlaamse exporteurs hun markten te verbreden. 

Je kan alle informatie gebundeld terugvinden op freshfrombelgium.com.

Kwaliteitsborgingssystemen

We vinden voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid belangrijk. De huisvesting van 3 vzw’s die zich bezighouden met het garanderen van goede kwaliteit in de veehouderij is daar een logisch gevolg van.

Wat doen we en voor wie

We monitoren het belang dat de consument hecht aan veilig, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel en koppelen deze informatie terug naar de producenten.
We huisvesten drie vzw’s die zich bezighouden met integrale kwaliteitszorg in de veehouderij: 

 • Belpork voor varkens;
 • Belplume voor kippen; 
 • AB Register, dat het antibioticagebruik in de veehouderij opvolgt en tracht te verminderen;

Daarnaast staan we in nauw contact met kwaliteitsborgingssytemen voor melk (IKM-Vlaanderen), rundvlees (Belbeef), bio (Bioforum) en groenten en fruit (Responsibly Fresh en Flandria).