Hectareheffing appelen en peren

Hebt u exceptionele verliezen geleden? Dan kan u een gedeelte van de promotiebijdrage terugvorderen. In de informatienota staan de voorwaarden en de te volgen procedure beschreven. Alleszins dient de bijdrage zoals gefactureerd betaald te worden. Terugvordering gebeurt nadien – het terug te vorderen bedrag wordt berekend aan de hand van de fiscale aangifte en van de afrekening daarvan.

Nog vragen? Contacteer dan

VLAM - sector groenten en fruit
T.a.v. Team bijdragen
Koning Albert II-laan 15 bus 411
1210 Brussel


bijdragen.pitfruit@vlam.be

Ander fruit en groenten

Indien u van oordeel bent dat u de bijdragen niet (geheel) verschuldigd bent, kan u  een bezwaarschrift indienen. In uw bezwaarschrift vermeldt u uw klantnummer, ondernemingsnummer, factuurnummer alsook uw motivatie, en voegt de nodige stavingsstukken in bijlage.

Dit moet schriftelijk gebeuren en kan per post of via e-mail:
VLAM - sector groenten en fruit
T.a.v. Team bijdragen
Koning Albert II-laan 35 bus 50
1030 Brussel

bijdragen.fruitgroenten@vlam.be

Eventuele beroepsprocedures vinden plaats bij de gewone rechtbanken.