Elf sectorgroepen met vertegenwoordigers uit de verschillende sectorgeledingen zorgen voor een vlotte samenwerking met de diverse landbouwsectoren. Deze sectorgroepen beslissen over de bijdragesystemen en bepalen in overleg met VLAM de strategie en doelstellingen, die dan uitmonden in concrete promotieactiviteiten. Overkoepelend is er een Raad van Bestuur waarin, naast de afgevaardigden van de sectorgroepen, de vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties uit de land- en tuinbouw, handel en distributie zetelen.

Hieronder vindt u de vertegenwoordigers  de verschillende bestuursorganen van VLAM.

Samenstelling Raad van Bestuur

Guy Vandepoel - Boerenbond (BB) - voorzitter VLAM
Hendrik Vandamme - Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS) - ondervoorzitter VLAM
Luc Ardies - Unie van Zelfstandige Ondernemers vzw (UNIZO) - ondervoorzitter VLAM
Christophe Vermeulen - Voorzitter van de sectorgroep (S.G.) ‘Akkerbouw’
Luc Vanoirbeek - Afgevaardigde van de S.G. ‘Groenten en fruit’ 
Roel Vaes - Afgevaardigde van de S.G. ‘Runderen, kalveren, schapen, geiten en paarden’ 
Ann Truyen - Voorzitter van de S.G. ‘Pluimvee, eieren en kleinvee’ 
Renaat Debergh - Voorzitter van de S.G. ‘Zuivel’ 
Michael Gore - Afgevaardigde van de S.G. 'Varkens'
Sander Meyns - Voorzitter van de S.G. ‘Visserij en aquacultuur’ 
Pieter Van Oost - S.G. Niet-Eetbare Tuinbouwproducten
Jo Lambrecht - Afgevaardigde van de S.G. ‘Bio' 
Chantal Gheysen - Voorzitter S.G. 'Streekproducten'
Krishan Maudgal - Voorzitter van de S.G.'Bier' 
Joris Van Olmen - Boerenbond (BB) 
Nadia Lapage - Federatie Voedingsindustrie Vlaanderen vzw (Fevia) 
Matthias De Caluwe - Horeca Vlaanderen
Patricia De Clercq - Beleidsdomein Landbouw & Visserij 
Dirk Van Steerteghem - Flanders Investment and Trade (FIT) 
Loes Lysens - Vertegenwoordiger aangewezen door de bevoegde minister

Samenstelling Dagelijks bestuur

Guy Vandepoel - Boerenbond (BB) - voorzitter VLAM
Hendrik Vandamme - Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS) - ondervoorzitter VLAM
Luc Ardies - Unie van Zelfstandige Ondernemers vzw (UNIZO) - ondervoorzitter VLAM
Filip Fontaine - Algemeen directeur VLAM
Leen Guffens - Directeur promotie VLAM

Samenstelling Sectorgroep Akkerbouw

Christophe Vermeulen - Belgische Aardappelhandel en verwerkende industrie e.b. (BELGAPOM)
Yvo Deputter - Belgische Aardappelhandel en verwerkende industrie e.b. (BELGAPOM)
Nele Muyshondt - Belgische Aardappelhandel en verwerkende industrie e.b. (BELGAPOM)
Guy Depraetere - Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS)
Geert Clarebout - Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS)
Toon De Keukelaere - Boerenbond (BB)
Louis Van Den Borne - Boerenbond (BB)
Marlutje Jackers - Boerenbond (BB)
Ann Sophie Desmet - Boerenbond (BB)
Joris Vanmeirhaeghe - Belgische beroepsvereniging van kwekers, instandhouders en mandatarissen van cultivars alsook van handelaar-bereiders in zaaizaden (SEMZABEL vzw)
Patrick Huys - Vlaams Verbond van Pootgoedtelers (VVP)
Pol Vanden Bussche - Nationaal Verbond van Frituristen (Navefri)
Bernard Lefèvre - Nationaal Verbond van Frituristen (Navefri)
Geert De Bisschop - Nationaal Verbond van Frituristen (Navefri)
Sam Michael Frooninckx - Nationaal Verbond van Frituristen (Navefri)
Noémi Van Bogaert - Federatie van de Belgische groenteverwerking en de handel in industriegroenten (VEGEBE)

Samenstelling Sectorgroep Groenten en fruit

Glenn Sebrechts - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen vzw (VBT)
Luc Bruneel - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen vzw (VBT)
Luc Vanoirbeek - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen vzw (VBT)
Rita Demaré - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen vzw (VBT)
Jo Lambrecht - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen vzw (VBT)
Dominiek Keersebilck - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen vzw (VBT)
Filip Lowette - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen vzw (VBT)
Annick Mievis - Belgische Federatie van de Distributieondernemingen vzw (Comeos)
Stefaan Devos - Belgische Fruittelers Organisatie vzw (BFO)
Geert Van Hulle - Boerenbond (BB)
Gert Peeters - Boerenbond (BB)
Pieter Timmermans - Boerenbond (BB)
Kris Glorie - Boerenbond (BB)
Guy De Meyer - Beroepsfederatie van invoerders, uitvoerders en groothandelaars in fruit en groenten binnen België (Fresh Trade Belgium)
Peter Nicolaï - Beroepsfederatie van invoerders, uitvoerders en groothandelaars in fruit en groenten binnen België (Fresh Trade Belgium)
Benoit Devue - Algemeen Boerensyndicaat (ABS)

Yannick Muls (waarnemer) – Buurtsuper.be
Deborah Martens (waarnemer) - Departement Landbouw & Visserij
Maarten De Moor (waarnemer) - LAVA
Kitty De Neef (waarnemer) - LAVA
Veerle Van Der Sypt (waarnemer) - Fresh Trade Belgium
 

 

 

Samenstelling Sectorgroep Sierteelt

Tom Aerts - Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG)
Erik Haegeman - Belgische Federatie van de Distributieondernemingen vzw (COMEOS)
Joris De Coninck - Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers (AVBS)
Mark Wulfrancke - Algemeen Boerensyndicaat (ABS)
Bart Verelst - Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers (AVBS)
Bert Waelkens - Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers (AVBS)
Pieter Van Oost - Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers (AVBS)
Marc Galle - Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers (AVBS)
Luc Puimège - NAVEX vzw
Koen Van Malderen - Euroveiling - Koninklijke Unie van Floristen van België e.b. (KUFB)
Rik Dhaese - Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers (AVBS)
Dirk Ballekens - Belgische Tuincentra Vereniging (BTV)
Karel Thielemans - Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG)
Lisbeth Creemers - Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG)
Geert Vandecapelle - Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG)
Karolien Stalmans - Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG)

Samenstelling Sectorgroep Varkens

Wouter Wytynck - Boerenbond (BB)
Bert De Coninck - Boerenbond (BB)
Stijn Merckx - Boerenbond (BB)
Rik Bogaert - Boerenbond (BB)
Luc Verspreet - Federatie van het Belgisch vlees vzw (FEBEV)
Michael Gore - Federatie van het Belgisch vlees vzw (FEBEV)
Bart Vergote - Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS)
Paul Cerpentier - Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS)
Koen Nackaerts – Belgian Feed Association (BFA)
Anneleen Vandewynckel - Federatie van de Belgische Vleeswaren industrie (Fenavian)
Carine Vos - Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België e.b.
Eddy Vandycke – Vlaamse Piétrain Fokkerij vzw (VPF vzw)
Frederik Poelaert - Belgische Federatie van Distributieondernemingen vzw (Comeos)
Yannick Muls – Buurtsuper.be

Samenstelling Sectorgroep Runderen, kalveren, geiten, schapen en paarden

Alexander Vandermeulen – Boerenbond (BB)
Roel Vaes - Boerenbond (BB)
Jessie Bosmans - Boerenbond (BB)
Anneleen Vandewynckel - Federatie van de Belgische Vleeswaren industrie (Fenavian)
Michael Gore - Federatie Belgisch Vlees (FEBEV)
Jurgen Van den Eynde - Belgische Federatie van Distributieondernemingen vzw (Comeos)
John Brosens – Beroepsvereniging voor de Belgische Kalfsvleessector vzw (BVK)
Carine Vos - Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België e.b.
Jozef Otten - Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België e.b.
Wim Veulemans - Coöperatieve Rundvee Verbetering vzw (CRV)
Greta Buys - Vlaamse Veehandelaars en Veeproducenten e.b. (VVV)
Nicole Goethals - vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH)
Guy Depraetere - Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS)
Bruno Vincent - Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS)
Yannick Muls – Buurtsuper.be

Samenstelling Sectorgroep Pluimvee, Eieren en Kleinvee

Ann Truyen - Vereniging van Industriële Pluimveeslachthuizen van België vzw (VIP)
Marjan De Boeck - Vereniging van Industriële Pluimveeslachthuizen van België vzw (VIP)
Steven Jespers - Vereniging van Industriële Pluimveeslachthuizen van België vzw (VIP)
Martijn Chombaere - Landsbond van bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw (LBK)
Mark Wulfrancke  - Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS)
Wouter Wytynck - Boerenbond (BB)
Jolien De Reu - Boerenbond (BB)
Ivan Claeys - Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België e.b.
Johan Van Bosch - Unie van de Belgische Eiproductenindustrie (UBP)
Nicolas Duyck - Nationaal Verbond van Eierhandelaars vzw (NVE)
Johan Lammens - Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen vzw (NVP)
Hilde Van Meirhaeghe - Nationale Beroepsvereniging van Fokkers en Broeiers vzw (NBFB)
Laurien Van Heupen - Belgian Feed Association (BFA)
Pieter Ceuleers - Belgische Federatie van Distributieondernemingen vzw (Comeos)
Anneleen Vandewynckel - Federatie van de Belgische Vleeswaren industrie (Fenavian)

Danny Coulier - Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België e.b.

Samenstelling Sectorgroep Zuivel

Renaat Debergh - Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie vzw (BCZ)
Catherine Gilain - Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie vzw (BCZ)
Danielle De Lange - Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie vzw (BCZ)
Steven Dierickx - Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie vzw (BCZ)
Ann Celen - Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie vzw (BCZ)
Roel Vaes - Boerenbond (BB)
Luc Reijnders - Boerenbond (BB)
Dirk Faes - Boerenbond (BB)
Marijke D'hertefelt - Boerenbond (BB)
Philip Fleurbaey - Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS)
Peter Van de Vel - Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS)
Marjan Decoster - Belgische Federatie van de Distributieondernemingen vzw (Comeos)
Yannick Muls – Buurtsuper.be

Samenstelling Sectorgroep Visserij en aquacultuur

Sven De Muynck - Nationale Federatie der Viskleinhandelaars
Martine Bulté - Nationale Federatie der Viskleinhandelaars
Els Vanvelk - Vis & Gezond (Belgische Groepering van de Visindustrie)
Géry Vandenbroucke – Vis & Gezond (Belgische Groepering van de Visindustrie)
Pieter Vanpraet - Nationaal Verbond van Visventers vzw (NVV)
Romeo Rau - Nationaal Verbond van Visventers vzw (NVV)
Annick Mievis - Belgische Federatie van de Distributieondernemingen vzw (Comeos) 
Maarten du Bois – Beroepsvereniging voor visgroothandelaren in België (VISGRO)
Benny Seghers – Beroepsvereniging voor visgroothandelaren in België (VISGRO)
Tom Premereur - Verenigde Vlaamse Visveilingen (VVV) 
Kris Vandecasteele - Verenigde Vlaamse Visveilingen (VVV) 
Sander Meyns - Rederscentrale 
Jessie Beernaert - Rederscentrale
Willy Verdonck – Belgian Feed Association (BFA)

Samenstelling Sectorgroep Bioproducten

Stefaan Deraeve - BioForum vzw
Ruth Evenepoel  – BioForum vzw
Sabrina Proserpio - BioForum vzw
Marijke Van Ranst – BioForum vzw
Jan Houben - BioForum vzw
Alexander Claeys - BioForum vzw
Ignace Deroo - Boerenbond (BB)
Sami Hemdane - Belgische Federatie van de Distributieondernemingen vzw (Comeos)
Jo Lambrecht - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen vzw (VBT)
Guy Depraetere – Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS)

Luc Vandewalle – Belgian Feed Association vzw

 

Samenstelling Sectorgroep Streekproducten

Chantal Gheysen - Provincie Oost-Vlaanderen 
Peter Nulens - Vlaamse Streekproducten vzw 
Esmeralda Verhofstede -  Vlaamse Streekproducten vzw 
Mathieu Ronse -  Vlaamse Streekproducten vzw 
Guido Van Hoof - Vlaamse Streekproducten vzw
Paul Eraly – Vlaamse Streekproducten vzw
Carine Vos - Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België e.b. 
Jack Knapen - Bakkers Vlaanderen 
Yannick Muls – Buurtsuper.be
Ruben Boonen - Provincie Antwerpen 
Joke Gilles – Provincie Vlaams-Brabant
Anke Allaert - Provincie West-Vlaanderen 
Nele Lauwers - Boerenbond (BB)
Jos Roelandt - Algemeen Boerensyndicaat (ABS)
Louis-Philippe Michielssen - Federatie van de Belgische Vleeswaren industrie (Fenavian)