VLAM trapt een nieuwe campagne af voor bio. Dankzij Europese subsidies kan de spil van de communicatie over bio, de website allesoverbio.be, verrijkt
IPM Essen is de jaarlijkse hoogmis voor de internationale sierteeltsector. België is er standhouder van het eerste uur en pakt in 2020 uit met een
Wij wensen u een prettig 2020. VLAM sluit de deuren van 25 december tot en met 2 januari. Vanaf 3 januari zijn we weer op post voor een boeiend en
VLAM presenteert vandaag zijn promotieplannen voor 2020. U zal merken dat VLAM nadenkt over zijn plaats en rol in een steeds sneller veranderende