Voorwaarden

Deze vermindering:

  • is alleen van toepassing voor vrienden en verre familieleden.
  • wordt alleen toegekend als de erflater in een testament één of meerdere natuurlijke personen heeft aangeduid die de toepassing mogen vragen van de vermindering.

De vriendenerfenis is mogelijk voor overlijdens vanaf 1 juli 2021.

Bedrag

Als u bij testament werd aangeduid als vriend betaalt u minder erfbelasting.

  • Op het gedeelte van de erfenis tot maximaal 15.000 euro wordt er belast aan 3% .

Voorbeeld: u erft 15.000 EUR als “vriend”. U betaalt hierop 450 EUR erfbelasting (15.000 EUR x 3%). Zonder de vriendenerfenis zou de erfbelasting 3.750 EUR bedragen (15.000 x 25%). Dit betekent een besparing van 3.300 EUR.

  • Als het geërfde bedrag groter is dan 15.000 EUR, zal de vermindering nooit meer dan 3.300 EUR bedragen.

Voorbeeld: u erft 25.000 EUR als “vriend”. U betaalt op de eerste schijf van 15.000 EUR slechts 450 EUR erfbelasting. Op de resterende som van 10.000 EUR zijn de gewone tarieven van toepassing (10.000 EUR x 25 % = 2500 EUR). In totaal bedraagt de erfbelasting dus 2.950 EUR. Zonder de vriendenerfenis zou de erfbelasting 6.250 EUR geweest zijn (25.000 EUR x 25 %). U bespaart dus ook hier 3.300 EUR (6.250 EUR – 2.950 EUR).

  • Als het geërfde bedrag kleiner is dan 15.000 EUR, ligt ook het bedrag van de vermindering lager.

Voorbeeld: u erft 10.000 EUR als “vriend”. U betaalt hierop 300 EUR erfbelasting (10.000 EUR x 3%). Zonder de vriendenerfenis zou de erfbelasting 2.500 EUR bedragen (10.000 x 25%). Dit betekent een besparing van 2.200 EUR.

Meerdere aangewezen personen

  • Als er maar één persoon als vriend wordt aangewezen in het testament, wordt de vermindering exclusief aan deze persoon toegekend.
  • Als er meerdere personen worden aangewezen die van deze vermindering kunnen genieten, en die personen erven samen meer dan 15.000 EUR, zal de vermindering toch maar toegepast worden op het bedrag van 15.000 EUR. De vermindering van 3.300 EUR geldt dus voor hen samen, in verhouding tot hun persoonlijke verkregen bedrag.

Procedure

De erfgenamen moeten in de aangifte van nalatenschap aanduiden voor welke natuurlijke personen en welke goederen ze de vermindering willen laten toepassen.

Andere gunstmaatregelen

De vermindering wordt na alle andere gunstmaatregelen toegekend.

Verkrijgingen onderworpen aan het verlaagd tarief in de erfbelasting voor overdrachten van familiale ondernemingen en vennootschappen zijn uitgesloten van de vermindering.