Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vriendenerfenis

Vriendenerfenis

Via de “vriendenerfenis” kunt u onder het meest gunstige fiscale tarief een gedeelte van uw erfenis nalaten aan een of meerdere goede vrienden of verre familieleden. Op de vriendenerfenis is hetzelfde tarief van toepassing als dat voor verkrijgingen in rechte lijn of tussen partners.

Voorwaarden

Deze vermindering:

  • is alleen van toepassing voor vrienden en verre familieleden (broers en zusters en verdere verwanten).
  • wordt alleen toegekend als de erflater in een testament één of meerdere natuurlijke personen heeft aangeduid die de toepassing mogen vragen van de vermindering.

De vriendenerfenis is mogelijk voor overlijdens vanaf 1 juli 2021.

Bedrag

Als u bij testament werd aangeduid als vriend betaalt u minder erfbelasting.

  • Op het gedeelte van de erfenis tot maximaal 15.000 euro betaalt u als vriend in welbepaalde gevallen slechts 3% erfbelasting op dat bedrag.
  • Als het geërfde bedrag groter is dan 15.000 EUR, zal de vermindering nooit meer dan 3.300 EUR bedragen.
  • Als het geërfde bedrag kleiner is dan 15.000 EUR, ligt ook het bedrag van de vermindering lager.

Verdeling van de vermindering

  • Als er maar één persoon als vriend wordt aangewezen in het testament, wordt de vermindering exclusief aan deze persoon toegekend.
  • Als er meerdere personen worden aangewezen die van deze vermindering kunnen genieten, en die personen erven samen meer dan 15.000 EUR, zal de vermindering toch maar toegepast worden op het bedrag van 15.000 EUR. De vermindering van 3.300 EUR geldt dus voor hen samen, in verhouding tot hun persoonlijke verkregen bedrag. Bevat het testament toch een andersluidende bepaling over de verdeling, dan zal dit gevolgd worden, op voorwaarde dat de bepaling duidelijk is. Voor meer info zie het administratief standpunt 21041.

Procedure

De erfgenamen moeten in de aangifte van nalatenschap aanduiden aan welke natuurlijke personen ze de vermindering toekennen.

Andere gunstmaatregelen

De vermindering wordt na alle andere gunstmaatregelen toegekend.

Verkrijgingen onderworpen aan het verlaagd tarief in de erfbelasting voor overdrachten van familiale ondernemingen en vennootschappen zijn uitgesloten van de vermindering.