Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijstelling occasioneel vervoer

Vrijstelling occasioneel vervoer

Onder bepaalde voorwaarden kunnen vrachtwagens, trekkers (met of zonder aanhangwagen), tractoren (met of zonder aanhangwagen) en lichte vrachtwagens die maar af en toe op de openbare weg rijden vrijgesteld worden van jaarlijkse verkeersbelasting.

 

Voorwaarden

Er zijn drie mogelijkheden om op deze vrijstelling aanspraak te maken. In alle gevallen moet voldaan worden aan drie basisvoorwaarden. Aanvullend zijn er voor elk type vrijstelling extra voorwaarden.

De drie basisvoorwaarden waar altijd aan voldaan moet worden, zijn:

  • het voertuig is uitsluitend bestemd voor het goederenvervoer (voertuigen of samenstel met een MTM van minder dan 12 ton) of wordt gebruikt voor het goederenvervoer (voertuigen of samenstel met een MTM van minstens 12 ton);
  • wie het voertuig gebruikt mag goederenvervoer niet als hoofdacitiviteit hebben;
  • het gebruik van het voertuig mag niet leiden tot oneerlijke concurrentie; concreet betekent dit bv. dat het niet om bezoldigd goederenvervoer mag gaan.

Aanvullende voorwaarden zijn:

Procedure

Als u aan de basisvoorwaarden en de specifieke voorwaarden per type vrijstelling voldoet, kan u de vrijstelling aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst.

U moet dit elk jaar opnieuw aanvragen vóór het begin van de nieuwe belastbare periode met het formulier “Aanvraag vrijstelling occasioneel gebruik”. Als het gaat om een vrachtwagen is dat telkens vóór 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. Als er voor de volgende belastbare periode geen nieuwe aanvraag ingediend wordt (of als de aanvraag afgewezen wordt) wordt het voertuig automatisch opnieuw belast

U bezorgt het ingevulde formulier aan de Vlaamse Belastingdienst: