Gedaan met laden. U bevindt zich op: Maatschappelijk assistenten vzw Sociale Dienst

Maatschappelijk assistenten

Heb je nood aan een luisterend oor of ondersteuning? Dan kun je als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid terecht bij een maatschappelijk assistent. Dit is een professionele hulpverlener die in Vlaanderen en daarbuiten voor je klaar staat. Een maatschappelijk assistent luistert naar je situatie en zoekt mee naar oplossingen.

Wat?

Een maatschappelijk assistent ondersteunt je bij het oplossen van of omgaan met uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt in de werksfeer of in je persoonlijke situatie. De maatschappelijk assistent:

 • biedt een luisterend oor
 • gaat samen met jou op zoek naar mogelijkheden en oplossingen
 • informeert je over de sociale voorzieningen waarop je recht hebt en over andere hulpbronnen waarop je een beroep kan doen
 • adviseert je over de stappen die je kunt nemen om tot een oplossing te komen.

De maatschappelijk assistent kijkt daarbij niet alleen naar het probleem, maar ook naar je omgeving, je leefwereld, je wensen en je doelen. De maatschappelijk assistent bemiddelt en verwijst je door naar de juiste instantie als dat nodig is.

Raadpleeg het overzicht en de zitdagen van de maatschappelijk assistenten.

Goed om te weten: gesprekken met een maatschappelijk assistent vallen onder het beroepsgeheim. Je wordt in alle vertrouwen verder geholpen.

Waarvoor kun je een beroep doen op een maatschappelijk assistent?

 • Financiële hulp: maak je je zorgen over je financiële situatie? Heb je onvoldoende spaargeld om noodzakelijke aankopen te doen? Heb je schulden? Neem dan gerust contact op met de maatschappelijk assistent van je regio. Die zal samen met jou bekijken op welke manier we je best kunnen helpen: met advies, administratieve hulp, een luisterend oor of met een financieel duwtje in de rug. Naast ons breed toegankelijk aanbod van financiële tegemoetkomingen geeft de Sociale Dienst immers ook financiële hulp op maat van jouw specifieke situatie.
 • Hulp bij verslavingsproblematiek: kamp je met een verslaving en wil je daar iets aan doen? Of ben je leidinggevende en vermoed je dat 1 van je teamleden met zulke problemen worstelt? Dan kun je terecht bij je maatschappelijk assistent. Deze staat je bij met kennis van zaken en verwijst je door naar gespecialiseerde hulpverleners als dat nodig is.
 • Relatie: partnergeweld, echtscheiding, organisatie werk en gezin, opvang kinderen, geen vriendenkring, eenzaamheid, …
 • Huisvesting: waarborg, kwaliteit van de woning, sociale woning, kleine herstellingen, …
 • Gezondheid: lichamelijk, geestelijk, …
 • Pensioen of invaliditeitsuitkering: praktische vragen, administratieve bijstand bij aanvraag van sociale voordelen, …
 • Overlijden en verlies van dierbaren: bijstand, …

Hoe ga je samen met je maatschappelijk assistent te werk?

 • Stap 1

  Je contacteert de maatschappelijk assistent van de regio waarin je woont. Wil je graag eens even samenzitten? Maak dan een afspraak of kom naar een zitdag.

  Je kunt ook steeds het algemeen nummer bellen: 02 553 18 31. Dit kan elke werkdag van 9 tot 12 uur.

 • Stap 2

  Je vertelt in vertrouwen je verhaal, je situatie, je vragen, … De maatschappelijk assistent luistert naar jou en zet alles op een rijtje.

 • Stap 3

  Je zoekt samen met de maatschappelijk assistent naar oplossingen voor je situatie: financieel, juridisch, psychosociaal, administratief, …. De maatschappelijk assistent zal je hierbij met kennis van zaken begeleiden of zo nodig doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulpverleners.

  Je staat er niet alleen voor.

Banner sociale dienst