Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klanten van de vzw Sociale Dienst vzw Sociale Dienst

Klanten van de vzw Sociale Dienst

Wil je gebruik maken van het aanbod van de vzw Sociale Dienst? Dan moet je hiertoe ‘gerechtigd’ of ‘begunstigd’ zijn. Op deze webpagina lees je wie daaronder valt. 

Gerechtigden

Je kunt gebruik maken van het aanbod van de vzw Sociale Dienst als je valt onder 1 van onderstaande categorieën:

 • Je bent statutair of contractueel in dienstactiviteit bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je bent personeelslid van een kabinet van 1 van de leden van de Vlaamse Regering en je maakt geen deel uit van een andere sociale dienst.
 • Je bent secretaris of een permanent vrijgestelde van een vakorganisatie waarvoor de loonkost gedragen wordt door de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je bent gepensioneerd na een tewerkstelling bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je bent een gedetacheerde leerkracht of een onderwijsgeco (gesubsidieerde contractueel) waarvoor de loonkost gedragen wordt door de diensten van de Vlaamse overheid (zie onder).

Begunstigden

Je gezinsleden kunnen ook gebruik maken van het aanbod van de vzw Sociale Dienst:

 • De partner waarmee je, als gerechtigde, samenwoont op hetzelfde domicilieadres (gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend).
 • De kind(eren) ten laste van jou, als gerechtigde, of van je partner. Dit zijn de kinderen waarvoor jij of je partner kinderbijslag ontvangt.

Wie is geen klant?

Je kunt geen gebruik maken van het aanbod van de vzw Sociale Dienst als je:

 • niet (meer) gerechtigd of begunstigd bent (zie boven)
 • bent aangesloten bij een andere sociale dienst
 • in het buitenland geworven bent met een contract volgens de plaatselijke regelgeving
 • bent tewerkgesteld in een school als leerkracht (onderwijzend personeel) of ondersteunend personeel
Banner sociale dienst