Gedaan met laden. U bevindt zich op: Over de vzw Sociale Dienst vzw Sociale Dienst

Over de vzw Sociale Dienst

Personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid kunnen bij de vzw Sociale Dienst terecht voor persoonlijke hulp, allerlei voordelen en een aanbod voor (bijna) gepensioneerden. Deze webpagina beschrijft het doel, bestuur en reglementering van de vzw Sociale Dienst.

Doel

De vzw Sociale Dienst heeft als doel om het algemene welzijn te bevorderen van actieve en gepensioneerde personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid en hun gezinsleden.

Dienstverlening

Klanten van de vzw Sociale Dienst kunnen gebruik maken van een ruim ondersteuningsaanbod:

  • individuele hulpverlening
  • sociale dienstverlening
  • sociale voordelen
  • eindeloopbaanwerking

Goed om te weten: benieuwd naar deze dienstverlening? Lees meer op de webpagina ‘vzw Sociale Dienst’.

Voorzitter

De voorzitter wordt om de 2 jaar afwisselend gekozen uit de vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties in het bestuursorgaan. De huidige voorzitster is Evy Bulté en het huidige voorzitterschap loopt tot half 2025.

Structuur en organisatie

De vzw Sociale Dienst heeft 3 organen:

  • Het dagelijks bestuur staat de voorzitter bij in het uitvoeren van het beleid, het opvolgen van projecten en kan in hoogdringende gevallen in de plaats van de raad van bestuur treden. Het dagelijks bestuur is samengesteld uit de 4 fractievoorzitters van de verschillende fracties binnen de VZW (de overheidsfractie, de ACOD-fractie, de ACV OD-fractie en de VSOA-fractie), waaronder dus telkens ook automatisch de algemene voorzitter.
  • Het bestuursorgaan staat in voor het dagelijkse beleid, telt 18 stemgerechtigde leden (9 afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties, 9 afgevaardigden aangesteld door de Vlaamse overheid) en wordt om de 6 jaar hernieuwd door de algemene vergadering. De raad van bestuur komt in principe minstens maandelijks samen.
  • De algemene vergadering bepaalt het algemene beleid, telt 36 stemgerechtigde leden (18 afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties, 18 afgevaardigden aangesteld door de Vlaamse overheid) en wordt om de 6 jaar hernieuwd. De algmene vergadering komt minstens 2 keer per jaar samen.
Banner sociale dienst