Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tegemoetkoming vakantie voor jongeren Ons aanbod

Tegemoetkoming vakantie voor jongeren

Zijn je kinderen op vakantie geweest? Samen met jou of apart? Dan kun je als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid een tegemoetkoming voor vakanties krijgen van de vzw Sociale Dienst. Dit is een terugbetaling van een deel van de vakantiekosten per kind op basis van je situatie.

Voor wie?

 • Je bent aangesloten bij de vzw Sociale Dienst.
 • Je kinderen hebben deelgenomen aan een vakantie waarvan de einddatum in 2024 valt.
 • Je gezamenlijk belastbaar inkomen overschrijdt een bepaalde grens niet (zie ‘Berekening en uitbetaling’)

Welke vakanties?

 • geïntegreerde werkprojecten (GWP):
  • bijvoorbeeld: studiereizen, bos-, sneeuw-, zee- of plattelandsklassen georganiseerd door de school, …
  • maximumleeftijd voor tegemoetkoming: tot en met 25 jaar op het moment van de vakantie
 • vakanties samen met de ouders met overnachting:
  • bijvoorbeeld: vakanties in binnen- of buitenland, de huur van een woning, appartement of chalet (ook van een particulier, vriend of kennis), het verblijf in een hotel of camping, de officiële formule ‘Zimmerfrei’, …
  • maximumleeftijd voor tegemoetkoming: tot en met 25 jaar op het moment van de vakantie
 • kampen met of zonder overnachting:
  • bijvoorbeeld: vakanties in binnen- en buitenland georganiseerd door Sport Vlaanderen, jeugdbewegingen, mutualiteiten, taal- en sportvakanties, vakantiekampen, individuele reizen, …
  • maximumleeftijd voor tegemoetkoming: tot en met 25 jaar op het moment van de vakantie

Berekening en uitbetaling

Het bedrag van deze tegemoetkoming hangt af van de ingediende vakantiekosten, je gezinssituatie en je gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar geleden (zie bij 'hoe aanvragen' waar je dit inkomen terugvindt). Hierdoor schommelt het bedrag dat je terugkrijgt tussen 0 en 80% van de kostprijs van maximaal 20 overnachtingen per (referentie)jaar, per kind. Het bedrag van deze tegemoetkoming wordt 1 week na je aanvraag uitbetaald.

  Opgelet:

  • Op deze tegemoetkoming moet je geen sociale zekerheidsbijdragen betalen zolang die onder de 600 euro per kind, per jaar blijft. Bij dit bedrag moet je ook de eventuele tegemoetkoming in de kosten voor de vakantieopvang van de Vlaamse overheid bijtellen.
  • Het gaat enkel om de reële verblijfskosten per kind. Dit is bijvoorbeeld de prijs van het kamp. Of als bijvoorbeeld 6 personen in een vakantiewoning verblijven, wordt de totale kostprijs gedeeld door 6 voor het berekenen van de kostprijs van de vakantie per kind.
  • Ook als je feitelijk samenwoont moet je het inkomen van je partner invullen voor de berekening van het gezamenlijk belastbaar inkomen.

  Hoe aanvragen?

  Tegemoetkoming vakantie voor jongeren aanvragen: procedure voor klanten van vzw Sociale Dienst.

  Opgelet: je kunt deze tegemoetkoming aanvragen tot uiterlijk 31 januari van het jaar volgend op de einddatum van de vakantie (referentiejaar). Je kunt dus de kosten van de vakanties met einddatum in 2024 indienen tot uiterlijk 31 januari 2025. Je kunt meerdere aanvragen per jaar indienen.

  • Stap 1

   Je hebt onderstaande documenten nodig voor je aanvraag:

   • Aanslagbiljet(ten) (inkomsten 2022 - aanslagjaar 2023) van jou en je eventuele partner voor het bepalen van je gezamenlijk belastbaar inkomen: je vindt dit bedrag in de details van de berekening, net boven ‘BEREKENING VAN DE AANSLAG’.
   • Boekingen, facturen reizen, attesten kampen met vermelding van de na(a)m(en) van de deelnemer(s), begin- en einddatum en kostprijs.
   • Betaalbewijzen.

   Opgelet: je hoeft deze documenten niet door te sturen, dat doe je enkel wanneer je een mail ontvangt dat je dossier een controle krijgt. Je bewaart de documenten tot 10 jaar na je aanvraag zodat je ze kunt voorleggen bij eventuele controle door de vzw Sociale Dienst (zie stap 3).

  • Stap 2

   Je vraagt de tegemoetkoming aan via het e-loket van de vzw Sociale Dienst. Selecteer in het e-loket(opent in nieuw venster) ‘vakantie voor jongeren’ en vul alle velden in met behulp van je verzamelde documenten (zie stap 1). Hulp nodig? Lees meer op de webpagina van het e-loket of laat je helpen door een medewerker van de vzw Sociale Dienst.

   Heb je geen toegang tot het e-loket? Contacteer de vzw Sociale Dienst.

   Opgelet: is je gezinssituatie gewijzigd in de loop van het kalenderjaar? Dan geef je dit aan tijdens je aanvraag. Je gezinssituatie op het moment van de begindatum van de vakantieperiode is bepalend voor de berekening van de tegemoetkoming.

  • Stap 3

   Om jou een sociaal voordeel/tegemoetkoming te geven, worden bedrijfsmiddelen van de Vlaamse overheid ingezet. Dat betekent dat ze, ook volgens deontologische code van de Vlaamse overheid, zuinig en efficiënt moeten worden gebruikt. Er mag in geen geval gebruik van worden gemaakt als je er geen recht op hebt.

   De vzw Sociale Dienst kan je aanvraag gedurende 10 jaar controleren en hiervoor de nodige documenten uit stap 1 opvragen en bijkomend een uittreksel uit het bevolkingsregister als bewijs van samenstelling van het gezin vragen.

   Als je deze bewijsstukken op het moment van de controle niet kunt voorleggen of als blijkt dat de aanvraag niet correct is ingediend, wordt de aanvraag herzien.

   Opgelet: de vzw Sociale Dienst kan je in geval van bedrog 3 jaar van alle hulp- en dienstverlening uitsluiten en de ten onrechte uitgekeerde bedragen terugvorderen.

  Banner sociale dienst