Voor wie?

Infosessie pensioenwetgeving

Zoek je correcte informatie over de veranderende en complexe pensioenwetgeving? Die krijg je tijdens 1 van onderstaande infosessies:

  • infosessie pensioen ambtenaren: voor wie als statutair personeelslid werkt bij de overheid
  • infosessie pensioen contractuelen: voor wie als contractueel personeelslid werkt(e), bij de overheid en/of in de privésector

Opgelet: je mag je ook inschrijven voor beide infosessies wanneer je tijdens je loopbaan zowel als statutair en als contractueel hebt gewerkt.

Cursus pensioenvoorbereiding

Met pensioen gaan is een ingrijpende gebeurtenis. Daarom kun je samen met je partner een driedaagse cursus volgen om je goed voor te bereiden.

Banner sociale dienst