Gedaan met laden. U bevindt zich op: Afwezigheden vorming Verloven en afwezigheden

Afwezigheden vorming

Wil je een opleiding volgen in functie van je huidige job? Of wil je opnieuw gaan studeren? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid verlof of dienstvrijstelling aanvragen om jezelf verder te ontwikkelen.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je neemt deel aan een vorming die een meerwaarde betekent voor het departement of agentschap waar je werkt. Je lijnmanager of gemachtigde beslist of een opleiding al dan niet een meerwaarde vormt.

Soorten vormingsafwezigheden

 • Dienstvrijstelling voor vorming: je kunt deze dienstvrijstelling krijgen voor interne of externe opleidingen. Dit zijn vakopleidingen uit het vormingsaanbod van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) of daarbuiten. Bijvoorbeeld: EHBO-opleiding, opleiding Word, ....
 • Vormingsverlof: je kunt dit verlof nemen voor studietrajecten. Dit zijn opleidingen gedurende een bepaalde studieperiode aan een onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld: avondschool bachelor, ....

Naast deze 2 opties kun je ook zorgkrediet voor een opleiding opnemen. Lees meer op de webpagina zorgkrediet. Deze webpagina omschrijft enkel 'dienstvrijstelling voor vorming' en 'vormingsverlof'.

Duur

Je lijnmanager of gemachtigde bepaalt het aantal dagen/uren verlof of dienstvrijstelling.

Opname en beëindiging

 • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
 • Aanvangsdatum: je departement of agentschap bepaalt de aanvangsdatum. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
 • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.
 • Opzeggen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

Gevolgen van opname

Cumulatie

Niet van toepassing omdat het niet de bedoeling is dat je tijdens het vormingsverlof of de dienstvrijstelling voor vorming iets anders doet dan het volgen van een opleiding of de voorbereiding van een vorming.

Hoe aanvragen?

Afwezigheid voor vorming aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Opgelet:

 • Je bent verplicht om je verlof op voorhand aan te vragen. Je vraagt dit schriftelijk of via Vlimpers een goedkeuring. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.
 • Twijfel je over onderstaande keuzemogelijkheden? Lees bovenaan op deze webpagina voor welke situatie je dienstvrijstelling vorming of vormingsverlof kiest.

Dienstvrijstelling voor vorming

 • Stap 1

  Je vraagt de dienstvrijstelling aan in Vlimpers onder ‘Verlof en werktijd’ > ‘Aanvraag’. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘dienstvr vorming/opleiding’ en vul alle velden in. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-snelstartkaarten over afwezigheden via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek de gewenste snelstartkaart.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

Vormingsverlof

 • Stap 1

  Je vraagt het recht op vormingsverlof aan in Vlimpers(opent in nieuw venster) onder ‘Mijn gegevens’ > 'Overzicht Selfservice' > 'Afwezigheden' > 'Aanvraag vormingsverlof'. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of bekijk de snelstartkaarten. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan het ingevulde formulier ‘aanvraag vormingsverlof’(Word bestand opent in nieuw venster) per post naar het DCPA.

  Nadat deze aanvraag is goedgekeurd door je leidinggevende, is het recht op ‘vormingsverlof’ toegekend. Bij je verloftellers in Vlimpers verschijnt de dag na de goedkeuring de verlofteller ‘Educatief verlof van … tot ….’. Daarna kun je dagen/uren vormingsverlof aanvragen en opnemen.

 • Stap 2

  Je vraagt de effectieve opname van de uren/dagen waar je recht op hebt aan in Vlimpers(opent in nieuw venster) onder ‘Verlof en werktijd’ > ‘Aanvraag’. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘vormingsverlof’ en vul alle velden in. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-snelstartkaarten over afwezigheden via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek de gewenste snelstartkaart.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

Regelgeving

 • Vlaams personeelsstatuut (VPS), deel X, titel 8, art. 59-60 - vormingsverlof en dienstvrijstelling voor vorming