Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanvullend pensioen Verloning en voordelen

Aanvullend pensioen

Ben je als contractueel personeelslid binnen de Vlaamse overheid aan de slag? Dan bouw je vanaf je indiensttreding een aanvullend pensioen op. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Voor wie?

  • Je bent contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je bent tewerkgesteld als contractueel personeelslid bij de Sociaal-Economische raad van Vlaanderen (SERV).
  • Je bent kabinetsaangestelde.

Wat?

Als contractueel personeelslid heb je recht op een pensioen van het werknemersstelsel. Dit is het 'wettelijk pensioen'. Daarnaast financiert de Vlaamse overheid als werkgever een aanvullende pensioentoezegging, ook wel 2de pensioenpijler genoemd.

Sinds 1 januari 2018 spaart de Vlaamse overheid jaarlijks vaste bijdragen van 3% van je salaris (in verhouding met je prestaties). Deze bijdrage is sinds 1 juni 2024 verhoogd naar 5% van je salaris. Daarbij wordt een step rate toegepast van 8% op het salaris boven 36.614 euro (100%, te indexeren).

Het Vlaams Pensioenfonds staat in voor het aanvullend pensioen. Je hebt er recht op zodra je op pensioen gaat.

Goed om te weten:

  • Je ontvangt jaarlijks in het najaar het pensioenoverzicht van je opgebouwde aanvullende pensioenrechten.
  • Heb je al een gunstigere 2de pensioenpijler? Dan blijf je deze behouden.
  • Als contractueel personeelslid bouw je boven het wettelijk pensioenplafond geen wettelijk pensioen meer op in de 1ste pensioenpijler. De step rate compenseert dit verlies door een hoger bijdragepercentage (8%) op het salaris boven 36.614 euro (100%, te indexeren).
  • Ben je personeelslid van de nautische keten van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust? Dan blijft de werkgeversbijdrage 3% van je salaris (in verhouding met je prestaties) bedragen.

Berekening en uitbetaling

Het bedrag van het aanvullend pensioen hangt af van je werkelijke prestaties. Een simulatie van de actuele waarde van je opgebouwde saldo kun je (zodra je je pensioenoverzicht ontvangen hebt) zelf raadplegen via mybenefit.be(opent in nieuw venster).

Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald als je op pensioen gaat. Je kiest op dat moment zelf hoe je het gespaard bedrag wilt ontvangen: in 1 keer of maandelijks een klein bedrag aanvullend op je wettelijk pensioen (ter waarde van 'het gespaard bedrag').

Kostprijs

Dit kost je niets. Dit is een voordeel voor contractuele personeelsleden bij de Vlaamse overheid.

Wat te doen …