Voor wie?

Wat te doen vóór je start...

 • Stap 1

  Je ontvangt voor je indiensttreding een e-mail van het DCPA met de vraag om een aantal praktische zaken door te sturen (bijvoorbeeld: je persoonsgegevens, diploma, tewerkstellingsattesten, foto, uittreksel strafregister, …). Hoe sneller je deze zaken aan het DCPA bezorgt, hoe vlotter je indiensttreding verloopt.

  Lees meer:

 • Stap 2

  Start je op in een risicofunctie? Dan moet je voor je 1ste werkdag op medisch onderzoek, ook wel ‘voorafgaande gezondheidsbeoordeling’ genoemd. Het DCPA bezorgt je automatisch de nodige gegevens waarmee je een afspraak kunt maken bij de arbeidsarts.

  Lees meer:

 • Stap 3

  Het is mogelijk om je contract te ondertekenen vóór je 1ste werkdag. Dit gebeurt in samenspraak met het DCPA. Contacteer hiervoor je dossierbehandelaar van het DCPA. Je vindt de contactgegevens in de e-mail die je van het DCPA ontvangt (zie stap 1).

 • Stap 4

  Met dit digitaal trainingsprogramma(opent in nieuw venster), werk je je optimaal in. Je komt meer te weten over de Vlaamse overheid, en leert daarnaast ook heel wat praktische zaken. Je leert meer over:

  • de opbouw van de Vlaamse overheid
  • waar de Vlaamse overheid voor staat
  • een vlotte start

  Je kunt de informatie van dit programma altijd raadplegen.

Wat te doen op je 1ste werkdag(en)...

 • Stap 1

  Kort voor je 1ste werkdag of op de dag van je indiensttreding krijg je een persoonlijk onthaalmoment met een dossierbehandelaar van het DCPA.

  Tijdens dit onthaalmoment worden de laatste administratieve stappen van je indiensttreding in orde gebracht en krijg je een woordje uitleg over relevante administratie die bij je tewerkstelling komt kijken. Je ontvangt ook een onthaalbrochure en een arbeidsreglement waarin je de algemene arbeidsvoorwaarden van je departement of agentschap vindt. Ben je contractueel? Dan moet je ook je contract ondertekenen als je dat nog niet eerder hebt gedaan.

  Tips:

  • Neem eventueel nog ontbrekende documenten mee als je deze nog niet aan het DCPA had bezorgd.
  • Lees je contract en het arbeidsreglement van je departement of agentschap grondig na.

  Lees meer:

 • Stap 2

  Als je met een duurzaam vervoersmiddel naar het werk komt, kun je meestal een tegemoetkoming of vergoeding krijgen voor de vervoerskosten van je woon-werkverkeer (bijvoorbeeld: openbaar vervoer of (elektrische) fiets.). In sommige situaties geldt dit ook voor de wagen.

  Tips:

  • Vraag zo snel mogelijk een abonnement en/of fietsvergoeding aan.
  • Houd in tussentijd je aangekochte tickets voor het openbaar vervoer goed bij voor een terugbetaling.

  Lees meer:

 • Stap 3

  Afhankelijk van de plaats waar je aan de slag gaat, krijg je een badge die je toegang verleent tot je gebouw. Deze bevat je foto en je naam en is dus strikt persoonlijk. Als je departement of agentschap nog met een prikklok werkt, dan registreer je gewerkte uren met je badge.

  Tips:

  • Houd je post thuis goed in het oog, want je ontvangt je badge kort voor je indiensttreding of tijdens de 1ste werkdagen.
  • Draag je badge altijd zichtbaar in alle grote kantoorgebouwen, dit is verplicht.

  Lees meer:

 • Stap 4

  Je ontvangt het nodige werkmateriaal van je departement of agentschap (bijvoorbeeld: kantoorgerief, computer, werkkledij als dit vereist is in je functie, …)

  Tip: Ondervind je problemen met je computer, printer, netwerk, …? Contacteer dan de ICT-verantwoordelijke van je departement of agentschap of de centrale helpdesk van de Vlaamse overheid ‘HB+’.

  Lees meer:

 • Stap 5

  De Vlaamse overheid beschikt over verschillende gebouwen. De faciliteiten verschillen per gebouw: parkeermogelijkheden, restaurant, vergaderzalen, bibliotheek, kinderopvang, …

  Tips:

  Lees meer:

Wat te doen na je 1ste werkdag...

Kennismaking Vlaamse overheid

 • Stap 1

  De kennismaking met je leidinggevende, collega’s en je werkomgeving gebeurt in je eigen departement of agentschap. Je krijgt er een onthaaltraject en je kunt rekenen op een meter of peter. Deze persoon, vaak een ervaren collega, is je aanspreekpunt voor alle praktische vragen en helpt je wegwijs te maken op je werkplek.

  Dit onthaaltraject maakt deel uit van je proeftijd of inwerkperiode. Deze start automatisch vanaf de 1ste werkdag en duurt enkele maanden. Ben je aangeworven als statutair personeelslid? Dan krijg je een uitnodiging voor je eedaflegging.

  Tips:

  • Bespreek het onthaaltraject en de verwachtte doelstellingen tijdens je proeftijd of inwerkperiode met je leidinggevende of begeleider.
  • Geef duidelijk aan welke noden jij hebt om je zo goed mogelijk in te werken.

  Lees meer:

 • Stap 2

  De Vlaamse overheid is een grote en diverse organisatie. Neem de tijd om deze te leren kennen. Je geraakt gaandeweg wel vertrouwd met de werking en structuur. Via de telefoongids vind je alvast snel de contactgegevens van een collega binnen de Vlaamse overheid.

  Tips:

  Lees meer:

 • Stap 3

  Verhoging fietsvergoeding? Een nieuwe verlofvorm? Themaweek in het restaurant? Houd het nieuws voor jou als medewerker van de Vlaamse overheid goed in het oog. Zo mis je niets.

  Tips:

 • Stap 4

  Mag je een relatiegeschenk aanvaarden? Hoe ga je om met sociale media? … De deontologische code van de Vlaamse overheid bundelt gedragsregels voor alle medewerkers.

  Tip: vraag na of je departement of agentschap nog een bijkomende specifieke code heeft voor jouw functie.

  Lees meer:

 • Stap 5

  De vzw Sociale Dienst biedt jou als personeelslid van de Vlaamse overheid een brede waaier van diensten aan tijdens je loopbaan en je pensioen. Daarnaast kunnen ook je gezinsleden gebruikmaken van deze dienstverlening.

  Je kunt onder meer een beroep doen op een maatschappelijk assistent, financiële ondersteuning aanvragen of gebruikmaken van vakantieopvang voor je kind(eren). Daarnaast heb je recht op tal van kortingen en kun je deelnemen aan verschillende evenementen.

  Lees meer:

 • Stap 6

  Met dit digitaal trainingsprogramma(opent in nieuw venster), werk je je optimaal in. Je komt meer te weten over de Vlaamse overheid, en leert daarnaast ook heel wat praktische zaken. Je leert meer over:

  • de belangrijkste welzijnsactoren
  • het digitale werken en de digitale leeromgeving
  • je agenda en administratieve zaken

  Je kunt de informatie van dit programma altijd raadplegen.

Praktisch

 • Stap 1

  Als medewerker van de Vlaamse overheid kun je rekenen op een hospitalisatieverzekering. Je wordt automatisch en gratis aangesloten tot de basisformule vanaf je 1ste werkdag.

  Je kunt ook tegen betaling ook een uitbreiding van de basisformule vragen of je gezinsleden aansluiten. Dit kan tot 3 maanden na je indiensttreding.

  Lees meer:

 • Stap 2

  Als contractueel personeelslid bij de Vlaamse overheid bouw je vanaf je indiensttreding een aanvullend pensioen op. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen. Je kunt bij je opstart de pensioenreserve die je hebt opgebouwd bij een vorige werkgever overdragen naar het Vlaams Pensioenfonds.

  Lees meer:

Wat te doen tijdens je loopbaan...

Duurzame loopbaan

Praktisch

 • Stap 1

  Wil je verlof aanvragen of je loonbrief raadplegen? Je persoonsgegevens controleren of aanpassen? Of documenten opvragen? Dan kun je hiervoor Vlimpers gebruiken. Dit is het online HR Management-systeem binnen de Vlaamse overheid.

  Tips:

  Lees meer:

 • Stap 2

  Ziekte

  Als je ziek bent moet je enkele zaken in orde brengen: je werkgever tijdig verwittigen, ziekteattest bezorgen aan het medisch controleorgaan, … En wat te doen bij afwezigheid van 1 dag? Hoe verloopt de ziektecontrole? … Een goede communicatie en administratie leiden tot minder zorgen.

  Tips:

  Lees meer:

  Ongevallen

  Heb je een ongeval voor, tijdens of na het werk? Of word je geconfronteerd met een beroepsziekte? Na de eerste hulp doe je zo snel mogelijk aangifte. Dit is wettelijk verplicht en zo start je de administratieve formaliteiten.

  Tip: Raadpleeg je arbeidsreglement(opent in nieuw venster) voor alle praktische afspraken in je eigen departement of agentschap.

  Lees meer:

 • Stap 3

  Je hebt recht op jaarlijkse vakantie en wettelijke én decretale feestdagen. Anders dan bij een werkgever in de privésector, beschik je onmiddellijk over het aantal vakantiedagen van het huidige jaar. Als je niet op 1 januari in dienst treedt, wordt het aantal vakantiedagen verhoudingsgewijs verminderd (bijvoorbeeld: je start halverwege het jaar op 1 juli, dan krijg je de helft van het totaal aantal vakantiedagen voor dat jaar).

  Lees meer:

 • Stap 4

  Je ontvangt maandelijks je salaris. Bovenop je salaris ontvang je elektronische maaltijdcheques, vakantiegeld en een eindejaartoelage berekend op basis van je gewerkte dagen. En onder bepaalde voorwaarden ook een haard- of standplaatstoelage of andere toelagen.

  Tip:

  • Bereken zelf je salaris via de salarissimulator(opent in nieuw venster).
  • Houd je post thuis goed in het oog, want je ontvangt op je thuisadres je kaart met maaltijdcheques en een activatiecode in de maand volgend op je indiensttreding.

  Lees meer: