Gedaan met laden. U bevindt zich op: Arbeidsgeneeskundig onderzoek Welzijn en gezondheid

Arbeidsgeneeskundig onderzoek

Je kunt vrijwillig een arbeidsgeneeskundig onderzoek aanvragen als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid. Soms is zo’n gezondheidsbeoordeling verplicht: dat hangt af van de risico’s die vasthangen aan je functie. Op deze pagina vind je meer info.

Voor wie?

Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid. Het arbeidsgeneeskundig onderzoek is:

 • vrijwillig op eigen verzoek: voor iedereen
 • verplicht: voor een aantal functies
 • vrijwillig op eigen verzoek, of op vraag van de werkgever of adviserend arts: personeelslid dat een formeel re-integratietraject start.

Gezondheidsbeoordeling

Een arbeidsgeneeskundig onderzoek is een gezondheidsbeoordeling: een medisch onderzoek bij een arbeidsarts van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPB). Eventueel is ook een verpleegkundige betrokken bij dat onderzoek.

Je krijgt dienstvrijstelling voor een arbeidsgeneeskundig onderzoek en je kunt je verplaatsingskosten terugvorderen via OraFin. De locatie van het onderzoek hangt af van je standplaats, in sommige gevallen kan die locatie je woonplaats zijn.

Soorten onderzoek

Er bestaan verschillende soorten arbeidsgeneeskundig onderzoek. Het overzicht hieronder en de bijbehorende info is relevant voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA): die nemen af van het raamcontract met IDEWE.

Spontaan onderzoek op jouw verzoek

Vraag een arbeidskundig onderzoek aan als je vermoedt dat je werk kan leiden tot gezondheidsklachten.

Onderzoek op jouw verzoek: voorafgaand aan werkhervatting

Je kunt een arbeidskundig onderzoek aanvragen dat plaatsvindt voor je het werk hervat na een arbeidsongeschiktheid. Tijdens het onderzoek gaat de arbeidsarts na of je nog geschikt bent voor je werk zodat de gepaste gepaste preventie- of beschermingsmaatregelen kunnen worden genomen.

Verplichte onderzoeken voor risicofuncties

De volgende arbeidsgeneeskundige onderzoeken zijn verplicht voor personeelsleden met een risicofunctie. Neem contact op met je HR-verantwoordelijke als je meer wil weten over de risico’s die zijn verbonden aan je functie.

Periodiek onderzoek

Je ondergaat elk jaar een arbeidsgeneeskundig onderzoek. Dat is afwisselend:

 • een gezondheidsbeoordeling door een arbeidsarts
 • medische tests, bijvoorbeeld van bloed, urine en longfunctie, in combinatie met medische vragenlijsten.

Belangrijk: de frequentie van de gezondheidsbeoordelingen en de aanvullende medische handelingen hangt af van de aard van je functie. Neem contact op met je HR-verantwoordelijke voor de details.

Voorafgaande gezondheidsbeoordeling

Je ondergaat een arbeidsgeneeskundig onderzoek voor je start in een risicofunctie. Ook stagiairs, en jobstudenten ondergaan dit onderzoek voor ze starten.

Onderzoek bij werkhervatting

Je ondergaat een arbeidsgeneeskundig onderzoek binnen de 10 dagen na je (deeltijdse of voltijdse) werkhervatting als:

 • je een risicofunctie uitoefent
 • en 28 kalenderdagen of langer afwezig was wegens arbeidsongeschiktheid.

De arbeidsarts beoordeelt of er bezwaren zijn om je oude werk opnieuw op te nemen en geeft eventueel advies om je terugkeer te ondersteunen.

Onderzoek voor moederschapsbescherming

Je ondergaat een arbeidsgeneeskundig onderzoek tijdens je zwangerschap of als je borstvoeding geeft en een risicofunctie uitoefent.

Onderzoek bij start formeel re-integratietraject

Lees meer op de webpagina over het re-integratietraject.

Adviezen en aanbevelingen

De arbeidsarts oordeelt of je geschikt, ongeschikt of tijdelijk ongeschikt bent voor je functie. De arbeidsarts kan ook adviseren dat:

 • je specifieke maatregelen nodig hebt voor de uitvoering van je functie
 • het voor jou aangewezen is om een andere functie uit te oefenen

Je ontvangt het advies schriftelijk via het formulier ‘Gezondheidsbeoordeling’. Een kopie daarvan wordt bewaard in je personeelsdossier. Het DCPA bezorgt de aanbevelingen van de arbeidsarts aan je leidinggevende of afdelingshoofd en/of de dienst ergonomie. Je leidinggevende of afdelingshoofd neemt een beslissing en staat in voor de uitvoering ervan. Je ontvangt meer informatie over de genomen beslissing via e-mail.

Mogelijke aanbevelingen

Werkpostbezoek en ergonomische hulpmiddelen

Wil je weten of je beeldschermwerkplek op kantoor correct ingericht is? Of ervaar je fysieke klachten, gerelateerd aan beeldschermwerk? Vul de ergonomische zelfscreening over beeldschermwerk. van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) in. Je krijgt onmiddellijk feedback om je werkplek en werkwijze te optimaliseren.

Brengt die feedback onvoldoende verbetering? Check dan het stappenplan voor individueel ergonomisch advies uit de richtlijn ’Ergonomisch werken met beeldschermen: beleid en procedure individueel advies’. Daar lees je welke stappen je kunt zetten als je fysieke klachten ervaart door het beeldschermwerk

Lees meer op de webpagina over ergonomie.

Arbeidsgeneeskundig onderzoek voor een re-integratietraject

Bij een arbeidsgeneeskundig onderzoek voor een re-integratietraject horen andere adviezen en vervolgacties. Lees meer op de webpagina over het re-integratietraject.

Herinnering

Heb je een afspraak bij de arbeidsarts van IDEWE? Dan ontvang je 48 uur voor je arbeidsgeneeskundig onderzoek (om 12 uur ’s middags) gratis een sms van IDEWE met een herinnering.

Daarnaast ontvang je ook een medische vragenlijst per sms 1 week voor je geplande afspraak (om 8 uur ’s morgens). De vragenlijst vul je vooraf in. Je kan dit vlot en eenvoudig doen via je smartphone. Dit duurt 5 tot 10 minuten. Hierdoor is er meer tijd voor het gesprek tijdens het onderzoek.

Goed om te weten
 • Je ontvangt enkel een sms als IDEWE beschikt over jouw gsm-nummer.
 • Heb je geen werkgsm-nummer en is je privégsm-nummer opgenomen in Vlimpers? Dan bezorgt de Vlaamse overheid jouw gsm-nummer aan IDEWE voor deze dienstverlening.
 • Je kan geen afspraak maken per sms, enkel via e-mail.