Gedaan met laden. U bevindt zich op: Eindejaarstoelage Verloning en voordelen

Eindejaarstoelage

Kijk je uit naar een extra centje voor je vakantie of iets anders? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid rekenen op een eindejaarstoelage. Die wordt berekend op basis van je salaris en je aanwezigheid.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Heb je een beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) of ben je tewerkgesteld via een (gespecialiseerde) individuele beroepsopleiding (GIBO of IBO), dan heb je geen recht op vakantiegeld en een eindejaarstoelage.

Berekening en uitbetaling

Je krijgt een eindejaarstoelage als je in het huidig jaar hebt gewerkt tijdens de periode van 1 januari tot 30 september. Je eindejaarstoelage bedraagt een percentage van je bruto maandsalaris van de maand november (zie tabel onderaan). Dit bedrag wordt verhoogd met je haard- of standplaatstoelage en de salarisbonus (zowel de gewone bonus als de bonus voor personeelsleden met een handicap of chronische ziekte), als je hierop recht hebt.

De eindejaarstoelage wordt jaarlijks uitbetaald, in de loop van de maand december.

rang

eindejaarstoelage

A2 en hoger

66,71 procent

A1, B2, B3, C2, C3

73,97 procent

B1, C1, D2, D3

80,68 procent

D1

88,12 procent

  Opgelet:

  • Heb je minder gewerkt? Dan ontvang je een lagere eindejaarstoelage. Heb je bijvoorbeeld onbetaald verlof of verlof voor deeltijdse prestaties genomen in die periode? Dan wordt je eindejaarstoelage in verhouding verminderd.
  • Treed je uit dienst? Dan wordt je eindejaarstoelage in verhouding berekend met je tewerkstellingsperiode. De uitbetaling valt ten laatste op het einde van de maand volgend op de maand van je uitdiensttreding.

  Hoe aanvragen?

  Je ontvangt je eindejaarstoelage automatisch. Je hoeft dus niets te doen.

  Regelgeving

  Vlaams personeelsstatuut (VPS), deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 2 – het vakantiegeld en de eindejaarstoelage