Gedaan met laden. U bevindt zich op: Salaris personeel Vlaamse overheid Verloning en voordelen

Salaris personeel Vlaamse overheid

Wil je weten wanneer je salaris wordt uitbetaald? Benieuwd naar de opbouw en evolutie van je salaris? Deze webpagina bundelt alle informatie over het salaris van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid. 

Wat?

Je salaris hangt af van de salarisschaal en het salarissysteem waarin je zit.

Uitbetaling

Je salaris wordt op de laatste werkdag van de maand gestort op het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij je indiensttreding. Je kunt je rekeningnummer zelf wijzigen(opent in nieuw venster). Heb je recht op een vergoeding of komt er een (her)berekening aan? Dan is het mogelijk dat je deze extra betaling op een ander tijdstip ontvangt.

Goed om te weten

Kom je in financiële problemen omdat je salaris door administratieve redenen (nog) niet is uitbetaald? Neem dan contact op met een maatschappelijk assistent van de vzw Sociale Dienst. Die zal samen met jou een oplossing zoeken en eventueel zorgen voor een voorschot op het salaris.

Berekening nettosalaris

De berekening van je nettosalaris start vanuit de jaarbasis van je salarisschaal. Je jaarbasis is je niet-geïndexeerde bruto jaarsalaris. Hierop worden enkele technische berekeningen uitgevoerd, rekening houdend met:

Technische berekening

Hoe kom je nu van je jaarbasis tot het bedrag dat je maandelijks op je rekening ontvangt? Je leest er alles over in dit stappenplan. Leg er gerust je loonbrief naast, je zal de verschillende rubrieken herkennen!

 • Stap 1
  • Om je bruto maandsalaris te berekenen, start de Vlaamse overheid vanuit je jaarbasis. Daarop wordt de huidige index toegepast.

  • Er zijn 12 maanden in een jaar en dus wordt dit bedrag gedeeld door 12.

  • Vervolgens wordt je tewerkstellingsbreuk in rekening gebracht. Werk je bijvoorbeeld halftijds? Dan wordt het vorige eindbedrag nog eens gedeeld door 2.

  • Heb je recht op een toelage? Dan wordt dit bedrag nog toegevoegd.

  • Geniet je van een voordeel van alle aard zoals een gsm-toestel van je werkgever? Dan wordt hiervoor een bedrag toegevoegd aan de berekening van je brutosalaris. Dit bedrag hangt af van het specifieke voordeel. Het wordt toegevoegd zodat het mee in rekening kan gebracht worden voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing in stap 3 (Fiscale inhoudingen). In stap 5 (Verminderingen) wordt het opnieuw in mindering gebracht.

 • Stap 2

  Van je brutosalaris wordt een bijdrage voor de sociale zekerheid afgehouden.

  • Ben je statutair? Dan wordt 7,5% van je brutosalaris afgehouden voor het Fonds voor Overlevingspensioenen en 3,55% voor de ziekteverzekering.

  • Ben je contractueel? Dan wordt de RSZ-bijdrage van 13,07 % afgehouden van je brutosalaris.

  • Stap 3

   Op het bedrag van stap 2 worden nog een aantal fiscale inhoudingen toegepast. De belangrijkste zijn:

   • De bijzondere bijdrage sociale zekerheid. Deze bijdrage is afhankelijk van je inkomen en je burgerlijke staat.

   • De bedrijfsvoorheffing. Dit is een vast percentage dat ingehouden wordt op het salaris als belastingvoorschot. Dit voorschot wordt aan de fiscus betaald.

   Goed om te weten over de bedrijfsvoorheffing
   • Werkgevers zijn verplicht om de wettelijke barema’s toe te passen, maar je kunt ervoor kiezen om extra bedrijfsvoorheffing te laten inhouden als je dat wenst. Dit kan nuttig zijn als je vaak moet bijbetalen bij de afrekening van je personenbelasting. Het heet ‘fiscaal voluntariaat’.
   • Volgende wijzigingen in je persoonlijke situatie hebben een invloed op de berekening van de bedrijfsvoorheffing van je salaris. Je moet ze daarom zo snel mogelijk melden:

   Vraag fiscaal voluntariaat aan en meld wijzigingen in je persoonlijke situatie via het Vlimpers-contactformulier(opent in nieuw venster). Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

  • Stap 4

   Heb je recht op 1 of meerdere vergoedingen? Dan worden die toegevoegd aan het eindbedrag van stap 3. Denk aan de fietsvergoeding en de thuiswerkvergoeding.

  • Stap 5
   • Als medewerker binnen de diensten van de Vlaamse overheid heb je recht op 1 maaltijdcheque per gewerkte dag. Per maaltijdcheque betaal je een bijdrage van 1,09 euro. De rest wordt betaald door je werkgever. In deze stap wordt jouw bijdrage voor je maaltijdcheques afgehouden. Heb je de afgelopen maand bijvoorbeeld 20 dagen gewerkt, dan wordt er in deze stap 21,8 euro afgehouden.

   • Heb je een voordeel van alle aard? Dan wordt het bedrag uit stap 1 hier opnieuw afgetrokken van je eindbedrag.

  • Stap 6

   Na het doorlopen van de vorige stappen, heb je nu zicht op je nettoloon. Dit bedrag ontvang je aan het eind van elke maand op je rekening.

  Goed om te weten

  Maak zelf een simulatie van je nettoloon (schatting) op basis van je persoonlijke situatie met de bruto-netto simulator(opent in nieuw venster). Vul je loon- en functiegegevens en je persoonlijke gegevens zo goed mogelijk aan om tot een accuraat resultaat te komen. Opgelet, de werkgeverscode hoef je niet aan te passen, laat deze staan op 050.

  Loonbrief

  Het bedrag van je salaris staat op je loonbrief onder de code 1001. Een herberekening (vanaf prestatiemaand juli 2023) lees je in dezelfde brief. Je vindt al je loonbrieven terug in Vlimpers onder de tegel ‘Loon’ > ‘Loonbrieven’. Deze worden hier bewaard, je hoeft ze dus niet te printen.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Meer weten over...