Gedaan met laden. U bevindt zich op: Salaris personeel Vlaamse overheid Verloning en voordelen

Salaris personeel Vlaamse overheid

Benieuwd hoe je salaris wordt berekend? Wil je weten wanneer je wordt uitbetaald? Of hoe je een voorschot op je salaris kunt krijgen? Wil je weten wat het salarissysteem op basis van evaluatie en het salarissysteem op basis van anciënniteit inhouden? Deze webpagina bundelt alle informatie over het salaris van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Sinds 1 juni 2024 heeft de Vlaamse overheid 2 salarissystemen: een salarissysteem op basis van evaluatie en een salarissysteem op basis van anciënniteit. Wil je weten in welk systeem jij zit? Check dan je loopbaangegevens in de Vlimpers-selfservice.

Salarissysteem op basis van evaluatie

Voor wie?

Dit salarissysteem is van toepassing op jou als je in dienst gekomen bent:

 • met een objectieve selectie, gepubliceerd na 1 juni 2024
 • zonder selectie na 1 juni 2024
 • door bevordering met een selectie, gepubliceerd na 1 juni 2024

Je kunt vanaf 1 januari 2025 ook vrijwillig kiezen voor een overstap naar het nieuwe salarissysteem. Daarover vind je binnenkort meer informatie op Vlaanderen Intern.

Hoe word je verloond?

 • In dit salarissysteem krijg je je verloning in salarisschalen die zijn opgebouwd uit 35 trappen. Met elke trap verhoogt je salaris, tot je het plafond van 35 trappen hebt bereikt.
 • Je start op de trap die overeenstemt met de functierelevante ervaring die bij je indiensttreding is gevaloriseerd of op de trap die overeenstemt met je jaarbasis als je vrijwillig overstapt.
 • Je wordt beloond voor het talent dat je inzet en de resultaten die je boekt. Je PLOEG-cyclus is in dit salarissysteem niet alleen de basis voor je persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor je salarisevolutie. Meer informatie vind je op de webpagina ‘Prestatiemanagement’.

Salarissysteem op basis van anciënniteit

Voor wie?

Dit salarissysteem is van toepassing op jou als je voor 1 juni 2024 in dienst gekomen bent of als je via een selectie gepubliceerd voor 1 juni 2024 in dienst gekomen bent.

Hoe word je verloond?

In dit salarissysteem word je verloond zoals dat voor 1 juni 2024 al het geval was. Je salaris groeit op basis van je anciënniteit. Een contractueel personeelslid heeft in dit salarissysteem een andere salarisevolutie dan een statutair personeelslid. Lees meer over anciënniteit op de webpagina ‘Impact van ervaring of anciënniteit op salaris’.

Ben je personeelslid van de nautische keten van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust? Voor jou blijft het salarissysteem op basis van anciënniteit gelden.

Uitbetaling

Je salaris wordt op de laatste werkdag van de maand gestort op het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij je indiensttreding. Je kunt je rekeningnummer zelf wijzigen.

Opgelet

Je kunt twee betalingen (voor salaris, vergoedingen of (her)berekeningen) ontvangen op een verschillend tijdstip.

Loonbrief

Het bedrag van je salaris staat op je loonbrief onder de code 1001. Een herberekening (vanaf prestatiemaand juli 2023) lees je in dezelfde brief. Je vindt al je loonbrieven terug in Vlimpers onder de tegel ‘Loon’ > ‘Loonbrieven’. Deze worden hier bewaard, je hoeft ze dus niet te printen.

Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

Opgelet

(Her)berekeningen van prestatiemaanden voor 1 juli 2023 ontvang je in een aparte loonbrief met een verouderde lay-out. De uitbetaling van deze (her)berekeningen ontvang je in een aparte bankoverschrijving op de laatste werkdag van de maand.

Goed om te weten

Wacht je om administratieve redenen uitzonderlijk lang op de uitbetaling van je salaris? Dan kun je per maand dat de uitbetaling op zich laat wachten een voorschot van 1.000 euro lenen bij de vzw Sociale Dienst. Dit bedrag wordt aangepast als je deeltijds werkt. Contacteer hiervoor een maatschappelijk assistent. Klanten van de vzw Sociale Dienst worden in alle vertrouwen verder geholpen.

Berekening nettosalaris

De berekening van je nettosalaris start vanuit de jaarbasis (salarisbedrag) van je salarisschaal. Op deze jaarbasis worden enkele technische berekeningen uitgevoerd, rekening houdend met:

Goed om te weten

Maak zelf een salarissimulatie (schatting) op basis van je persoonlijke situatie:

Technische berekening

 • Je brutosalaris is het geïndexeerde bruto maandloon eventueel verhoogd met de geïndexeerde haard-, of standplaatstoelage en andere toelagen waarop je recht hebt. Dit bedrag is gebaseerd op de salarisschalen van de Vlaamse overheid.

  Voorbeeldberekening bruto maandwedde: een ambtenaar heeft een jaarwedde van 21.270 euro. Zijn bruto maandwedde voor de maand juli 2024 wordt als volgt berekend: (21.270 x 2,0807)/12 = 3.688,04 euro

  Opgelet: de bedragen op de salarisschalen van de Vlaamse overheid zijn jaarbedragen en houden geen rekening met de huidige index.

 • Je bruto belastbaar salaris is je brutosalaris waarop wettelijk bepaalde inhoudingen voor de sociale zekerheid in vermindering wordt gebracht.

  • Ben je statutair? Dan gaat het om het Fonds voor Overlevingspensioenen en de ziekteverzekering aan respectievelijk 7,5% en 3,55%.
  • Ben je contractueel? Dan gaat het om de RSZ-bijdrage van 13,07%.

  De bijzondere bijdrage sociale zekerheid is een extra inhouding. Deze bijdrage is afhankelijk van je inkomen en je burgerlijke staat. Dit wordt ook verrekend in je personenbelasting.

   Goed om te weten:

   • Als werknemer kun je via een verklaring aan je werkgever vragen om meer bedrijfsvoorheffing dan het wettelijk bepaalde in te houden. Dit heet ‘fiscaal voluntariaat’. Je vraagt dit aan via het Vlimpers-contactformulier(opent in nieuw venster). Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Het uiteindelijke bedrag wordt eventueel verhoogd met bepaalde vergoedingen (bijvoorbeeld: fietsvergoeding, vergoeding moeilijk bereikbare arbeidsplaatsen, …) en is je netto te betalen maandsalaris.

   Opgelet: als je deeltijds werkt, wordt het bruto maandsalaris vermenigvuldigd met je tewerkstellingspercentage. Ook andere onbezoldigde afwezigheden zoals onbetaald verlof worden in mindering gebracht.

  Opbouw

  Niveau

  Alle functies worden ingedeeld in 4 niveaus op basis van het vereiste diploma:

  • niveau A: minstens een master of universitair diploma
  • niveau B: minstens een graduaatsdiploma of bachelordiploma
  • niveau C: minstens een diploma secundair onderwijs
  • niveau D: in principe geen diploma vereist

  Lees meer op de webpagina van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) over de administratieve niveaus van de Vlaamse overheid.

  Graad en rang

  Per niveau worden gelijkaardige functies gegroepeerd per graad en rang:

  • niveau A: graad adjunct van de directeur (rang A1), graad ingenieur (rang A1), …
  • niveau B: graad deskundige (rang B1), graad programmeur (rang B1), …
  • niveau C: graad medewerker (rang C1), graad technicus (rang C1), …
  • niveau D: graad assistent (rang D1), graad technisch assistent (rang D1), ….

  Lees meer op de webpagina van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) over de graden (en salarisschalen) van de Vlaamse overheid.

  Salarisschaal

  Aan elke graad worden een aantal salarisschalen toegewezen. Aan elke salarisschaal worden bedragen gekoppeld – ook wel ‘jaarbasis’ genoemd. Dit vormt de basis voor je salarisberekening.

  De graden in het salarissysteem op basis van anciënniteit:

  • graad adjunct van de directeur: salarisschaal A111, A112, …
  • graad deskundige: salarisschaal B111, B112, …
  • graad medewerker: salarisschaal C111, C112, …
  • graad assistent: salarisschaal D111, D112, …

  De graden in het salarissysteem op basis van evaluatie:

  • graad adjunct van de directeur: salarisschaal NA111
  • graad deskundige: salarisschaal NB111

  • graad medewerker: salarisschaal NC111

  • graad assistent: salarisschaal ND111

  Lees meer op de webpagina van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) over de (graden en) salarisschalen van de Vlaamse overheid.

  Ervaring of anciënniteit

  Je ervaring of anciënniteit bepaalt de inschaling in je salarisschaal bij de indiensttreding. De evolutie binnen je salarisschaal is afhankelijk van het systeem waarin je je bevindt.

  • Bij het salarissysteem op basis van anciënniteit verloopt de verhoging van je salaris volgens jouw anciënniteit binnen je huidige salarisschaal en laat je zelfs toe tot een hogere salarisschaal. Je salaris zal dus automatisch groeien doorheen de tijd. Deze groei gebeurt door de opbouw van je:
   • geldelijke anciënniteit: zowel als statutair en als contractueel (goed om te weten: verrichte deeltijdse prestaties komen in aanmerking evenredig met het prestatieregime)
   • schaalanciënniteit: enkel als statutair (ook wel ‘functionele loopbaan’ genoemd)
   • Lees meer op de webpagina ‘Impact van ervaring en anciënniteit op salaris’.
  • Bij het salarissysteem op basis van evaluatie verloopt de verhoging van je salaris volgens de evaluatiecyclus. Jaarlijks kan je salaris met 0, 1 of 2 trappen verhogen. Afhankelijk van je evaluaties zal je salaris sneller of trager kunnen verhogen. Lees meer op de webpagina ‘Prestatiemanagement’.

  Loonbeslag

  Heb je schulden? Dan kan er beslag gelegd worden op je nettoloon om deze af te betalen. Meer informatie lees je op de webpagina ‘Loonbeslag’.

  Regelgeving