Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vakantiegeld Verloning en voordelen

Vakantiegeld

Kijk je uit naar een extra centje voor je vakantie of iets anders? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid rekenen op vakantiegeld. Dat wordt berekend op basis van je salaris en je aanwezigheid.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Heb je een beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) of ben je tewerkgesteld via een (gespecialiseerde) individuele beroepsopleiding (GIBO of IBO), dan heb je geen recht op vakantiegeld en een eindejaarstoelage.

Berekening en uitbetaling

Je krijgt vakantiegeld als je het jaar voordien bij de diensten van de Vlaamse overheid hebt gewerkt. Je vakantiegeld bedraagt 92 procent van je bruto maandsalaris van de maand april van het huidig jaar en wordt vermenigvuldigd met je tewerkstellingspercentage van het jaar voordien. Als je er recht op hebt, wordt in deze berekening het bruto maandsalaris verhoogd met je haard- of standplaatstoelage en de salarisbonus (zowel de gewone bonus als de bonus voor personeelsleden met een handicap of chronische ziekte).

Het vakantiegeld wordt jaarlijks uitbetaald op 15 mei.

  Opgelet:

  • Heb je het jaar voorafgaand aan het vakantiejaar niet volledig gewerkt? Dan ontvang je minder vakantiegeld. Heb je bijvoorbeeld onbetaald verlof of verlof voor deeltijdse prestaties genomen in dit voorafgaande jaar? Dan wordt je vakantiegeld in verhouding verminderd.
  • Treed je uit dienst? Dan wordt je vakantiegeld berekend op het bruto maandsalaris van de laatste maand van je tewerkstelling. De uitbetaling gebeurt op het einde van de maand volgend op de maand van je uitdiensttreding.
   • Treed je uit dienst tussen 1 januari en 30 april? Dan ontvang je het vakantiegeld voor de prestaties van het voorbije jaar én het lopende jaar gelijktijdig.
   • Treed je uit dienst tussen 1 mei en 31 december? Dan ontvang je het vakantiegeld voor de prestaties van het lopende jaar. Het vakantiegeld voor het voorbije jaar werd midden mei uitbetaald.
  • Ben je een jonge starter? Dan kun je aanvullend vakantiegeld aanvragen om het volgende jaar toch volledig vakantiegeld te ontvangen (zie onder).

  Hoe aanvragen?

  Je ontvangt je vakantiegeld automatisch. Je hoeft dus niets te doen. Ben je net afgestudeerd? En heb je recht op 'aanvullend vakantiegeld'? Dan hoef je ook niets te doen, maar het DCPA kan je wel contacteren voor meer informatie (zie boven).

  Regelgeving

  Vlaams personeelsstatuut (VPS), deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 2 – het vakantiegeld en de eindejaarstoelage