Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een gesprek met een vertrouwenspersoon Je goed voelen op het werk

Een gesprek met een vertrouwenspersoon

Je kunt bij de vertrouwenspersonen van je entiteit terecht voor al je vragen en bezorgdheden over psychosociale risico’s op het werk. Ze zijn gebonden aan beroepsgeheim. Op deze pagina lees je alles over de hulpverlening die je kunt krijgen van de vertrouwenspersonen.

Voor wie

  • Je bent statutair of contractueel in dienst bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je wilt een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon.

Eerste aanspreekpunt

De vertrouwenspersonen van jouw entiteit zijn je eerste aanspreekpunt als het gaat over psychosociale risico’s op het werk. Je kunt je vertrouwenspersonen aanspreken, ook als je niet goed weet of die kunnen helpen. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en als dat nodig is, helpt die mee je vraag te verduidelijken. Daarna bekijken jullie de opties om een oplossing te vinden voor je vraag.

Jij bepaalt welke acties er verder kunnen gebeuren. Als je daarvoor toestemming geeft, kan er een derde betrokken worden of kan er een bemiddeling starten. Een vertrouwenspersoon kan je ook doorverwijzen naar partners als die het beste antwoord kunnen bieden op jouw vraag.

Contactgegevens

De contactgegevens van de vertrouwenspersoon van jouw entiteit vind je in de lijst van actieve vertrouwenspersonen(PDF bestand opent in nieuw venster).

Beroepsgeheim

Vertrouwenspersonen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Alles wat je zegt tijdens het gesprek kan niet verder verteld worden zonder je expliciete toestemming.

De vertrouwenspersoon staat in nauw contact met de preventieadviseurs psychosociale aspecten en kan hun hulp inroepen op elk moment. Voor die preventieadviseurs geldt ook het beroepsgeheim.

Het eerste gesprek

Soms is een eerste verkennende gesprek voldoende. Het kan deugd doen om in vertrouwen je verhaal te doen tijdens zo’n voorafgaand gesprek. Misschien verwijst de vertrouwenspersoon je door naar een andere hulpverlener of collega. Je kunt er ook voor kiezen om een interventie te starten.

Verzoek tot informele interventie

Samen met de vertrouwenspersoon (of de preventieadviseur psychosociale aspecten) zoek je op een informele manier naar een oplossing. Zo’n informele interventie is de eenvoudigste en snelste optie.

Verzoek tot formele interventie

Als je een formele interventie start, vraag je via de preventieadviseur psychosociale aspecten preventiemaatregelen aan je werkgever. Deze procedure neemt veel tijd in beslag en het verloop ervan is strikt gereglementeerd.

Externe procedure

Als de informele of formele interventies niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, kun je een externe procedure starten als je dat wilt.