Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een gesprek met een preventieadviseur psychosociale aspecten Je goed voelen op het werk

Een gesprek met een preventieadviseur psychosociale aspecten

Je kunt bij de preventieadviseurs psychosociale aspecten terecht voor al je vragen en bezorgdheden over psychosociale risico’s op het werk. Ze zijn gebonden aan beroepsgeheim. Op deze pagina lees je alles over de hulpverlening die ze je aanbieden.

Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel in dienst bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je wilt een vertrouwelijk gesprek met een preventieadviseur psychosociale aspecten.

Aanspreekpunt

De vertrouwenspersonen in je entiteit zijn je eerste aanspreekpunt als het gaat over psychosociale risico’s op het werk. Je kunt ze aanspreken, ook als je niet goed weet of en hoe ze je kunnen helpen. Als je liever niet de vertrouwenspersoon van je entiteit aanspreekt, kun je rechtstreeks contact opnemen met de preventieadviseur psychosociale aspecten van de GDPB. Het staat je ook vrij onmiddellijk een preventieadviseur psychosociale aspecten van de externe dienst IDEWE aan te spreken als je alle voorgaande stappen liever overslaat en je bij een externe dienst veiliger voelt.

De preventieadviseur psychosociale aspecten luistert naar je verhaal en als dat nodig is, helpt die mee je vraag te verduidelijken. Daarna bekijken jullie de opties om een oplossing te vinden voor je vraag.

Jij bepaalt welke acties er verder kunnen gebeuren. Pas als je daarvoor toestemming geeft, kan er een derde betrokken worden of kan er een bemiddeling starten.

Beroepsgeheim

De preventieadviseurs psychosociale aspecten zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Alles wat je zegt tijdens het gesprek kan niet verder verteld worden zonder je expliciete toestemming.

Na het eerste gesprek

Soms is een eerste verkennende gesprek voldoende. Het kan deugd doen om in vertrouwen je verhaal te doen en uitleg te krijgen over de mogelijke procedures tijdens zo’n gesprek. Misschien verwijst de preventieadviseur psychosociale aspecten je door naar bijvoorbeeld een arbeidsarts, veerkrachtcoach of maatschappelijk assistent. Je kunt er ook voor kiezen om een interventie te starten.

Informele interventie

Samen met de preventieadviseur psychosociale aspecten (of de vertrouwenspersoon van je entiteit) zoek je op een informele manier naar een oplossing. Zo’n informele interventie is de eenvoudigste en snelste optie.

Formele interventie

Als de informele procedure niet tot een resultaat heeft geleid of als je liever direct een formele interventie start, vraag je via de preventieadviseur psychosociale aspecten preventiemaatregelen aan je werkgever. Die procedure neemt veel tijd in beslag en het verloop ervan is strikt gereglementeerd.

Contact

Als je liever niet de vertrouwenspersoon van je entiteit aanspreekt, kun je rechtstreeks contact opnemen met de interne preventieadviseur die verantwoordelijke is voor je entiteit(Excel bestand opent in nieuw venster).

Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de preventieadviseur psychosociale aspecten van de externe dienst IDEWE: Els Coussement, els.coussement@idewe.be(opent in uw e-mail applicatie).