Gedaan met laden. U bevindt zich op: Integriteit voor personeel Vlaamse overheid Integriteit

Integriteit voor personeel Vlaamse overheid

Op zoek naar informatie over integriteit? Of naar de deontologische code van de Vlaamse overheid? Deze webpagina bundelt alle informatie voor personeelsleden die bij de diensten van de Vlaamse overheid werken.

Deontologische code: gedragsregels

De deontologische code van de Vlaamse overheid bundelt gedragsregels voor statutaire en contractuele personeelsleden. Wat zijn de basisprincipes van die code? En waarom zijn die principes belangrijk?

Wat zegt de code over...

De deontologische code biedt concrete richtlijnen rond allerlei thema's. Welke richtlijnen zijn er? En wat betekent dit in de praktijk?

Integriteitsmeldingen

Gevolgen van integriteitsschendingen

Wat zijn mogelijke reacties bij schending van de deontologische gedragsregels?

Informatie voor integriteitsactoren

Wat is het integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid? Hoe kun je als integriteitsactor een maatgericht beleid uitwerken in je departement of agentschap? Een integriteitsactor is bijvoorbeeld: contactpersoon integriteit, vertrouwenspersoon, HR-verantwoordelijke, ankerpunt organisatiebeheersing, leidinggevende, …